Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W związku z rozpoczęciem konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw prosimy wszystkich naszych członków o pilne zapoznanie się z opracowaniem MIiR oraz nadsyłanie opinii, uwag i propozycji na adres SLOIA RP: slaska@izbaarchitektow.pl , najlepiej do 13.04.2015r., tak abyśmy mogli wnieść je wspólnymi siłami w przewidzianym dla Izby Architektów czasie (do 17.04.2015r.).

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271105/katalog/12282733#12282733

 

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →