Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Nowe wzory wniosków

 

Od dnia 20 sierpnia 2015 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów:

– wniosku o pozwolenie na budowę,

– oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

– decyzji o pozwoleniu na budowę,

– zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

Czytaj: Dz.U. 2015 poz. 1146

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →