Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Nagroda Roku SARP edycja 2018

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich informuje, że do dnia 19 marca 2018 r. można zgłaszać obiekty do NAGRODY ROKU SARP, edycja 2018 za wybudowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekazany do użytku w minionym roku kalendarzowym obiekt 2017 lub zespół obiektów o znaczących wartościach architektonicznych.

 

O przyznanie Nagrody mogą występować architekci – autorzy, a także oddziały SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy, organy administracji publicznej i redakcje magazynów architektonicznych, po uzyskaniu zgody autorów.

 

Do każdego zgłoszenia musi być dołączone portfolio drukowane w formacie A4, w skład którego wchodzą:

 1. strona tytułowa zawierająca:
  a. nazwę obiektu,
  b. imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego),
  c. zdjęcie obiektu,
 2. karta zgłoszenia, według Załącznika nr 1 do Regulaminu, zawierająca:
  a. imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),
  b. imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego) oraz nazwę i adres pracowni z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon), informację o współpracy autorskiej,
  c. nazwę inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),
  d. autorów zdjęć inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),
  e. imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),
  f. imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),
  g. opis źródeł finansowania (publiczne/prywatne),
  h. kategorię zgłaszanego obiektu,
 3. opisowa charakterystyka inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów), nie przekraczająca 3600 znaków i dwóch stron formatu A4,
 4. zdjęcia i rysunki umieszczone na maksimum czterech stronach formatu A4,
 5. płyta CD/DVD z następującymi materiałami w formie elektronicznej:
  a. zawartość portfolio opisanego w pkt. 1-4 powyżej, w formacie PDF,
  b. karta zgłoszenia i opisowa charakterystyka inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów), w formie edytowalnej, w formacie DOC lub DOCX,
  c. 8-12 zdjęć inwestycji (obiektu), wyłącznie w formatach TIFF lub JPG, rozdzielczość minimum 5000 pikseli x 3500 pikseli,
  d. sytuacja, charakterystyczny rzut i przekrój inwestycji (obiektu lub zespół obiektów), rysunki wyłącznie w formatach EPS lub PDF.

 

Harmonogram konkursu:

 • 19 stycznia 2018 r. – ogłoszenie konkursu
 • do 19 marca 2018 r. do godz. 16.00 – zgłaszanie obiektów – liczy się data doręczenia do siedziby ZG SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie
 • do 10 kwietnia 2018 r. – zakończenie pracy Jury
 • 17 maja 2018 r. – ogłoszenie wyników konkursu; wernisaż wystawy, siedziba SARP w Warszawie

 
Jury Konkursu NAGRODA ROKU SARP, edycja 2018

 • arch. Grzegorz Stiasny, Wiceprezes SARP, Przewodniczący Jury
 • architekt zagraniczny zaproszony przez Zarząd Główny SARP, przedstawiciel Związku Architektów Rosyjskich
 • arch. Janusz Grycel (Białystok), Sędzia konkursowy SARP
 • arch. Magdalena Kozień-Woźniak (Kraków), Sędzia konkursowy SARP
 • arch. Zenon Remi (Sądecko-Podhalański), Sędzia konkursowy SARP
 • arch. Marta Sękulska-Wrońska (Warszawa), Sędzia konkursowy SARP
 • przedstawiciel Rady Prezesów SARP, arch. Hubert Wąsek, Sędzia konkursowy SARP
 • przedstawiciel Mecenasa Konkursu
 • przedstawiciel Mecenasa Konkursu
 • arch. krajobrazu Marek Szeniawski, Sekretarz organizacyjny

 

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: nagroda.roku@sarp.org.pl

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Zarząd Główny SARP
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
z dopiskiem „Nagroda Roku SARP, edycja 2018”

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →