Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Nadzwyczajny Wyborczy Okręgowy Zjazd SLOIA RP 08.09.2018r.

Delegaci na Zjazd Okręgowy SLOIA RP

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Zgodnie z regulacjami izbowymi, na początku lipca br. Rada SLOIA RP zwołała Nadzwyczajny Wyborczy Okręgowy Zjazd SLOIA RP.

Ponieważ od tego czasu minęły dwa miesiące wakacji, pozwalamy sobie przypominamy Koleżankom i Kolegom o jego terminie ustalonym na dzień 8 września 2018r. /sobota/, godz. 10.00 w siedzibie SLOIA RP w Katowicach, ul. 3 Maja 11.

 

Zjazd, oprócz wyborczego charakteru, będzie również okazją do prezentacji bieżących działań tut. Rady oraz pozostałych organów SLOIA RP, Krajowej Rady Izby Architektów RP, oraz perspektywicznych kierunków działań Izby Architektów RP.

 

Zapraszając na Zjazd liczymy na niezawodną obecność Koleżanek i Kolegów przypominając jednocześnie, że udział w Zjeździe jest nie tylko przywilejem, lecz również obowiązkiem każdego Delegata.

Prosimy również, aby w przypadkach losowych uniemożliwiających obecność na Zjedzie, przesłać do Sekretariatu SLOIA RP stosowne usprawiedliwienie.

 

 

Do zobaczenia na Zjeździe!

 

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

 

Piotr Średniawa, Architekt IARP

p.o. Przewodniczącego Rady SLOIA RP

 

Anita Langer, Architekt IARP

Sekretarz Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →