Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Msza św. za duszę Śp. Henryka Buszko

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 
W imieniu Kolegów i Przyjaciół zmarłego architekta Henryka Buszko, zawiadamiamy,

że Msza Święta za duszę Śp. Henryka Buszko
odbędzie się w dniu 1 października 2015 r. o godz. 17.00
w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie Pl. Teatralny 18

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →