Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

List Przewodniczącego Rady SLOIA RP i życzenia świąteczne

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

Razem rozpoczynamy VI kadencję działalności Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Pod koniec marca odbył się nasz  Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd, a na początku kwietnia miały miejsce pierwsze inauguracyjne zebrania organów SLOIA RP.

Zniesienie wymogów sanitarnych obowiązujących przez ostatnie dwa lata pandemii umożliwiło ponowne osobiste spotkania, których tak bardzo nam przez te dwa lata brakowało.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w naszym Zjeździe Okręgowym;  mamy nadzieję, że w przyszłości nic już nie przeszkodzi nam w tak potrzebnych wzajemnych, bezpośrednich kontaktach.

 

Gratulujemy Koleżankom i Kolegom, którzy zadeklarowali gotowość pracy na rzecz SLOIA RP i naszych członków w organach naszej Izby Okręgowej i otrzymali  – decyzjami zjazdu – mandat zaufania delegatów. W znacznej mierze są to Koleżanki i Koledzy od lat związani z SLOIA RP, którzy nadal chcą pracować i poświęcać swój czas na rzecz naszego środowiska. Mamy nadzieję, że uda się nam wspólnie zrealizować plany i zamierzenia, które uniemożliwił czas pandemii, a także zainicjować nowe działania.

 

Szczególnie gratulujemy Koleżankom i Kolegom z młodszych pokoleń i dziękujemy za decyzję o włączeniu się w działalność SLOIA RP. Tutaj, w naszym regionie szczególną wagę od dziesięcioleci przywiązujemy do poszanowania tradycji i ciągłości działań na rzecz naszej małej ojczyzny. Dlatego tak ważna jest ewolucyjna wymiana pokoleniowa, poprzez przekazywanie doświadczeń połączonych z nową młodą energią. Niepisaną tradycją stało się już od paru kadencji, że młode architektki i architekci rozpoczynają swoją pracę w SLOIA RP w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym. To dobra, godna kontynuacji tradycja pokazująca jak wielką wagę przywiązujemy do wysokich standardów wykonywania naszego zawodu oraz zasad wzajemnego współżycia i działania. Będziemy kontynuować tę tradycję naszego regionu umiejętności wspólnego konstruktywnego działania wspartego dobrą organizacją i zaangażowaniem.

Z pewnością dotychczasowa ścisła współpraca z zaprzyjaźnionymi Oddziałami SARP: Bielsko – Biała, Częstochowa i Katowice oraz wyższymi uczelniami architektonicznymi w naszym województwie umożliwią dalszą synergię działań i podjęcie nowych inicjatyw na rzecz tak naszego środowiska, jak i jakości przestrzeni,w której żyjemy i funkcjonujemy.

Te cele niech będą planem i życzeniami na kolejną VI kadencję SLOIA RP.

 

Nowa kadencja tradycyjnie rozpoczyna się w wiosennym czasie Świąt Wielkanocnych. To zawsze czas optymizmu, nadziei i wzajemnych życzeń Wesołych i Radosnych Świąt. Niestety ostanie dwa lata, a szczególnie ostatnie tygodnie to nie czas radości. Wojna za naszą wschodnią granicą rzuca ponury cień na naszą rzeczywistość. Trwający konflikt z narastającą agresją, brutalnością, przemocą i ludzkimi tragediami pokazuje jak kruchy jest pokój i normalne życie, które z dnia na dzień mogą ulec całkowitej destrukcji.

 

Dlatego w tym czasie Wielkanocnym życzmy sobie nawzajem sympatii, spokoju, wzajemnej przyjaźni i poszanowania, które nabierają teraz nowego znaczenia i nowych tak potrzebnych nam wartości.

 

 

W imieniu Rady SLOIA RP

 

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Przewodniczący Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →