Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Kurs dokształcający przed egzaminem na uprawnienia-jesień 2015

Śląska Okręgowa Izba Architektów RP uprzejmie informuje, że w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych zaprasza na kurs dokształcający z zakresu prawa budowlanego oraz przepisów pochodnych związanych z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej.

 

Program kursu obejmował będzie omówienie 40 przepisów i rozporządzeń, których znajomość wymagana jest na egzaminach dla uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

 

W ramach prowadzonego kursu będzie omawiany przedmiot aktu prawnego oraz zakres jego zastosowania, a w szczególności:
– Ustawa – Prawo Budowlane,
– Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
– Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
– Ustawa – Kodeks Postępowania Administracyjnego,
– Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Wykładowcy, którzy realizują program kursu, to osoby legitymujące się dużą praktyką zawodową, realizacyjną oraz znajomością zagadnień około inwestycyjnych.

 

Czas trwania kursu – okres czterotygodniowy w systemie czwartki (4 godziny: 15.00-19.30) i piątki (5 godzin: 15.00-20.30).

 

 

Uwaga – nowość!

Dodatkowe zajęcia dla osób pragnących poszerzyć posiadane uprawnienia projektowe o wykonawstwo-blok zajęć w terminie 26-27 listopada 2015 r. ( godziny zajęć jak w przypadku kursu czterotygodniowego)

 

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Katowicach przy ul. 3 Maja 11.

 

Czas trwania kursu:

– 36 godzin wykładowych; początek kursu: 29.10.2015r. – 20.11.2015r.
– 9 godzin wykładowych (dla kursu poszerzającego dotychczasowe uprawnienia): 26-27.11.2015r.

 

Cena za kursy:

1200,00 pln (kurs 36- godzinny)

300,00 pln (kurs 9- godzinny)
(płatność najpóźniej do 23.10.2015r., nr konta: 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315).

 

 

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze SLOIA RP w godzinach urzędowania, telefonicznie (32 2530127; 32 2530682) lub za pośrednictwem poczty e-mail do 21 października br.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →