Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Konsultacje: Warunki techniczne

W związku z przekazaniem przez Ministerstwo Infrastruktury i  Budownictwa projektu zmian najważniejszego dla nas rozporządzenia  – w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie do konsultacji,  zwracamy się do naszych członków z prośbą o zapoznanie się z tematem i wnoszenie uwag najpóźniej do
10 czerwca br. tak, aby za pośrednictwem KRIA RP można było je przekazać stronie rządowej w wyznaczonym terminie.

 

 

 

Mikołaj Machulik, Architekt IARP

Sekretarz Rady SLOIA RP

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →