Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Konsultacje Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno – budowlanego

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

Informujemy, że 20 września br. MIiB skierowało do konsultacji Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno – budowlanego,  która nowelizuje po raz kolejny i istotny m.in. ustawę Prawo budowlane, przygotowując zmiany prawa pod założenia projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303101/12458807/12458808/dokument309372.pdf

 

Jak wynika z treści projektu ustawy i uzasadnienia, jej wprowadzenie możliwe jest w nieodległym terminie, np. jeszcze w tym roku, z 14- dniowym vacatio legis.  Prosimy więc o uważne zapoznanie się z dokumentem, a poczynione uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować bezpośrednio na adres naszego biura: slaska@izbaarchitektow.pl, najlepiej w terminie do 2 października, aby móc je przekazać, zgodnie z kompetencjami, w terminie konsultacji tj. do 6 października 2017r.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →