Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Konsultacje społeczne: Prawo ochrony środowiska i Prawo Zamówień Publicznych

W związku z rozpoczęciem konsultacji publicznych projektów ustaw:

  • prawo ochrony środowiska (POS),
  • prawo zamówień publicznych (PZP),

prosimy wszystkich naszych zainteresowanych członków o pilne zapoznanie się z opracowaniem MIiR oraz nadsyłanie opinii, uwag i propozycji na adres SLOIA RP: slaska@izbaarchitektow.pl , najlepiej do 6 maja 2015r., tak abyśmy mogli wnieść je wspólnymi siłami w przewidzianym dla Izby Architektów czasie.

 

 

Jednocześnie Rada SLOIA RP pragnie gorąco podziękować za poświęcony czas i włożony wysiłek w poprzednich konsultacjach dotyczących nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowani przestrzennym. Wszystkie materiały zostały przeanalizowane i przekazane do KRIA RP.

 

 

Mikołaj Machulik, Architekt IARP
Sekretarz SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →