Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Konsultacje: rozporządzenie w sprawie krajowych ocen technicznych

W związku z przekazaniem przez Ministerstwo Infrastruktury i  Budownictwa projektu rozporządzenia ws. krajowych ocen technicznych (aprobat budowlanych) zwracamy się do naszych członków z prośbą o zapoznanie się z tematem i wnoszenie uwag najpóźniej do
6 kwietnia br. tak aby za pośrednictwem KRIA RP można było je przekazać stronie rządowej w wyznaczonym terminie.

 

Mikołaj Machulik, Architekt IARP

Sekretarz Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →