Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Konsultacje dokumentu „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami mając na uwadze koncepcję uniwersalnego projektowania”

Poniżej zamieszczamy  dokument „Standardy dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych mając na uwadze koncepcję uniwersalnego projektowania” oraz pisma skierowane do środowiska architektów, z prośbą o zapoznanie się z przekazanym materiałem i nadsyłanie uwag w terminie do 5 lipca br. bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji arch. Macieja Nitki: maciej.nitka.arch@gmail.com lub  na adres biura SLOIA RP slaska@izbaarchitektow.pl.

Opinie i uwagi przesłane na adres biura SLOIA RP zostaną przekazane do arch. Macieja Nitki i KRIA.

 

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →