Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Konferencja „NEB dla miast postindustrialnych” 22.04.2022r.

Krajowa Izba Architektów RP wraz ze Śląską Okręgową Izbą Architektów RP organizują Konferencję – NEB dla miast postindustrialnych, która odbędzie się 22 kwietnia 2022 roku w Katowicach.

 

Nowy europejski Bauhaus i związane z nim idee muszą sprostać oczekiwaniom XXI wieku. Zmiany związane z Zielonym Ładem spowodują duże zmiany w miastach poprzemysłowych. Chcemy zdiagnozować, jakie narzędzia już dziś oferuje KOW, jakie są zagrożenia i oczekiwania wobec nowych wyzwań wielu europejskich miast.

Konferencja odbędzie się w stolicy Śląska, regionu, którego kultura od wieków związana jest z górnictwem węglowym.

Regionu, który w XXI wieku będzie podlegał wielkim zmianom na wielu płaszczyznach.

 

Konferencja będzie przygotowaniem do dyskusji UIA na temat mieszkalnictwa w Madrycie w maju 2022 roku oraz do kongresu urbanistycznego w Katowicach w czerwcu 2022 roku.

 

Konferencja zostanie zorganizowana pod patronatem Rady Architektów Europy i będzie dostępna online.

 

Program konferencji

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →