Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Kondolencje – Witold Sztorc

Kol. Piotr Chuchacz, Architekt IARP

Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Szanowny Kolego Przewodniczący, Szanowny Piotrze!

 

Przyjmij proszę nasze wyrazu smutku i żalu w związku odejściem od nas naszego Kolegi Witolda Sztorca, wieloletniego Przewodniczącego OKK Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Smutek jest tym większy, że informacja ta dotarła do nas w trakcie kolejnego egzaminu na uprawnienia czyli tej działalności, której Kolega Witold poświęcił znaczną część swojej zawodowej aktywności. Informacja ta jest również dla nas dotkliwie bolesna ponieważ bardzo dobrze znaliśmy Kolegę Witolda i łączyły nas serdeczne relacje koleżeńskie. Wielokrotnie w przeszłości w przyjacielskiej atmosferze spotykaliśmy się i wymienialiśmy się doświadczeniami dotyczącymi działalności naszych OKK. Te spotkania i wymiana wzajemnych doświadczeń z pewnością przyczyniły się do doskonalenia procedur kwalifikacyjnych, egzaminacyjnych i prac naszych OKK.

 

To wielka strata ale i żal, że nie będzie nam dane ponowne spotkanie z Kolegą Witoldem. Pamiętać jednak będziemy z jaką pasją, oddaniem i odpowiedzialnością Kolega Witold pełnił swoje obowiązki, budując pozycję OKK, a tym samym autorytet naszej Izby Architektów RP.

 

Pamięć o znaczących postaciach Kolegów, których nie ma już wśród nas buduje tak potrzebną pamięć i tradycję naszej młodej jeszcze Izby Architektów. Postać Kolegi Witolda na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci wpisując się w historię naszej Izby.

 

Przyjmij proszę raz jeszcze nasze szczere kondolencje.

 

W imieniu Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Przewodniczący Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →