Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Kondolencje

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Elżbiety Ścisło

 

Panu Prezesowi Stowarzyszenia Architektów Polskich

Mariuszowi Ścisło
wyrazy głębokiego współczucia w związku z odejściem

 

Żony

 

składa

Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →