Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Komunikat ze spotkania roboczego

W dniu  25 listopada 2016r.  w siedzibie  SLOIA odbyło się  spotkanie robocze osób  zainteresowanych  aktywnym włączeniem się w prace naszej Izby.

Na zaproszenie Rady  odpowiedziało   kilkanaście osób. Celem  spotkania było podjęcie kolejnych inicjatyw zmierzających do rozszerzenia pól merytorycznych aktywności Izby, istotnych  dla warunków uprawiania naszego zawodu.

Przewodnicząca Rady SLOIA   kol.  Małgorzata  Pilinkiewicz  przedstawiła  aktualne problemy, jakimi  zajmuje się  Śląska Izba, szczególnie w przededniu Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP,  który odbędzie się w grudniu we Wrocławiu.

Kol. Piotr Średniawa, w-ce przewodniczący Rady omówił ramowy  program działania  Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w tej kadencji pracy  okręgu, zwracając uwagę na te obszary, które można jeszcze bardziej zaktywizować lub podjąć konieczne prace od podstaw.

Kol. Henryk  Zubel, w-ce przewodniczący Rady,  zaproponował   powołanie stałych zespołów roboczych działających w rożnych lokalnych  miejscach, gdzie uprawianie zawodu musi mieć  konkretne wsparcie.

Liderem grupy roboczej zajmującej się kontaktami z lokalnymi  władzami  samorządowymi
i  urzędami- wydziałami  architektury został kol. Przemysław Rymer.

Grupie roboczej, podejmującej zadanie monitoringu konkursów architektonicznych i przetargów publicznych, liderować będzie kol. Mirosław Rąbalski.

Kol. Bożena Zając liderować będzie grupie roboczej, której zadaniem będzie rozszerzenie programu szkoleń izbowych na ośrodki  skupiające architektów, gdzie te szkolenie docierały w mniejszym stopniu (Rybnik -Racibórz, Gliwice, Bytom-Tarnowskie Góry, Sosnowiec-Mysłowice,Żywiec,itp.).

Grupy robocze i ich liderzy, będą  współpracować  z  członkami Rady  przy wsparciu  merytorycznym i finansowym ze strony Rady i sekretariatu .

 

Intencją tej inicjatywy jest horyzontalne rozszerzenie aktywności Izby, tak aby docierała ona do architektów blisko miejsca ich pracy i zamieszkania.

 

Do pracy może i powinien włączyć się każdy, kto  widzi potrzebę szukania możliwości poprawy warunków uprawiania  zawodu architekta, mimo trudności, które wszystkich nas dotykają.

Następne  zebranie robocze liderów utworzonych grup  odbędzie się  8 grudnia (czwartek) o godz. 17.30 w siedzibie Izby.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym spotkaniu  lub o kontakt z liderami grup poprzez sekretariat naszej  Izby.

 

Notatkę opracował: Henryk Zubel

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →