Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Komunikat w związku z XIV Sprawozdawczym Zjazdem KRIA RP

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

W imieniu Rady SLOIA RP serdecznie dziękuję naszym delegatom na Zjazd Krajowy Izby Architektów RP za aktywny i konstruktywny udział w ostatnim, przeprowadzonym w systemie elektronicznym, XIV Sprawozdawczym Krajowym Zjeździe IARP, który odbył się w dniach 5 – 8 czerwca bieżącego roku.

Składamy gratulacje Koleżance Małgorzacie Pilinkiewicz Prezes KRIA oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom będącymi członkami organów krajowych Izby Architektów RP, uzyskania pozytywnej oceny działań w minionym roku w postaci zatwierdzenia sprawozdań  z działalności organów, zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz uzyskania absolutorium.

 

Zjazd przyjął również dwie uchwały skierowane do członków IARP,  związane z stanem epidemii, które mają pomóc w funkcjonowaniu zawodowym w tym trudnym okresie. Komunikat w tej sprawie zamieszczony został na stronie KRIA www.izbaarchitektow.pl, prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Jednocześnie przypominamy o funkcjonowaniu Koleżeńskiego Funduszu Zapomogowo- Pożyczkowego w SLOIA RP i zachęcamy do korzystania z niego tym bardziej, że jako Rada SLOIA RP skorygowaliśmy zapisy regulaminu do obecnej trudnej sytuacji. Szczegóły w zakładce: „Członkostwo”.

 

Mamy nadzieję, że działając solidarnie i dostosowując nasze działania do obecnych warunków, szczególnie trudnych w naszym województwie, nie tylko przetrwamy stan epidemii, ale wypracujemy nowe metody, które będziemy mogli wykorzystać w przyszłości.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem
w imieniu Rady SLOIA RP

 

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Przewodniczący Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →