Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Komunikat w sprawie OC Architektów 2024/2025 – cd.

Informujemy członków SLOIA RP o otrzymanej z KRIA, w dniu dzisiejszym  o godz. 16:02, odpowiedzi na zapytanie z dn. 8 kwietnia br. dotyczące polis OC Architektów.

Treść korespondencji jak poniżej:

 

 

 

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2024 r.

l.dz. 094/KRIA/2024/w

 

 

Szanowna Koleżanko,

Szanowny Kolego,

 

Odpowiadając na pytania i wątpliwości przedstawione w mailu z dnia 8 kwietnia br., dotyczące trybu zawierania umów ubezpieczenia z PZU SA w pierwszej kolejności wskazujemy, że umowy te są zawierane przez członków Izby bezpośrednio z ubezpieczycielem. Tym samym, Izba nie ma wpływu na sposób funkcjonowania aplikacji, za pomocą której członkowie Izby składają wnioski o ubezpieczenie. Dane osobowe w ramach bazy zawierającej informacje o certyfikatach OC są pozyskane bezpośrednio od członków IARP, w trakcie procesu zawierania umowy ubezpieczenia.
Użytkownik zawierający ubezpieczenie zaznacza zgodę na przetwarzanie danych przez PZU oraz przez iExpert.pl. Jednocześnie dostęp do danych obejmujących certyfikaty OC jest zabezpieczony zgodnie z wymaganiami PZU SA tzn. w sposób adekwatny i odpowiedni. Wskazujemy również, że program ubezpieczeń IARP jest realizowany przez iExpert.pl zgodnie z zasadami bezpieczeństwa wymaganymi przez PZU SA.

 

Odnosząc się do pytań wskazanych w mailu, wskazujemy, że podanie informacji o formie działalności gospodarczej oraz wysokości obrotów uzyskiwanych za rok ubiegły jest po to, aby ustalić preferencyjną stawkę ubezpieczenia. Składka jest niższa dla tych ubezpieczonych, których obroty w roku ubiegłym nie przekroczyły wskazanych w umowie z PZU pułapów. Z całą pewnością podanie takich danych nie narusza w żadnej mierze przepisów RODO.

 

Informujemy również, że PZU SA potwierdza, że nowa umowa obejmuje ochrona ubezpieczeniową także odpowiedzialność cywilną architekta za czynności związane z powołaniem na biegłego sądowego oraz wykonywaniem czynności rzeczoznawstwa budowalnego do wysokości sumy ubezpieczenia OC.

 

Potwierdzamy również, że polisy zawarte na podstawie nowej umowy z PZU SA są kontynuacją umów z lat ubiegłych.

 

Na marginesie wskazujemy, że wszystkie utrudnienia związane z użytkowaniem platformy zawierania umów ubezpieczenia zgłaszane do Krajowej Izby są raportowane bezpośrednio do iExpert.pl oraz PZU tak, aby w możliwe najkrótszym terminie usunąć ewentualne usterki.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Krzysztof Nowak

Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP  I  Architekt IARP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →