Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Komunikat w sprawie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

Katowice, 04.07.2014r.

Prezydium Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pragnie gorąco podziękować wszystkim członkom, którzy pomimo krótkiego czasu, aktywnie włączyli się w analizę przedstawionego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „Projektu (wersja podstawowa) Kodeksu urbanistyczno – budowlanego, przyjętego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego 16 kwietnia 2014r.” i poświęcili swój cenny czas na wystosowanie uwag i opinii.
Na podstawie analizy Projektu „Kodeksu…” i nadesłanych uwag, z niepokojem musimy stwierdzić, iż przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego dokument, w wersji z dnia 16.04.2014r., będący wynikiem kilkuletniej pracy jej członków, będący również przedmiotem opiniowania przez reprezentantów środowiska Izby Architektów RP w poprzedniej kadencji, w przedstawionym kształcie, treści i formie jej zapisu nie powinien uzyskać pozytywnej oceny samorządu zawodowego architektów. Dokument „Kodeksu..”, w wersji z dnia 16.04.2014r., jeśli stanie się aktem powszechnie obowiązującego prawa, będzie bardzo negatywnie wpływać na kształtowanie warunków wykonywania i ochrony zawodu architekta, podważając nie tylko rolę jaką pełnimy w całym procesie kreowania i kształtowania przestrzeni, ale istotę naszego uczestnictwa w tych procesach.
W ocenie Prezydium Rady SLOIA RP, w zebranych materiałach zawarte są uwagi reprezentatywne dla środowiska zawodowego architektów, zarówno dla spraw dotyczących procedur i zagadnień planowania przestrzennego, jak i projektowania kubaturowego obiektów. Uważamy za niezbędne, by przedstawiciele organów krajowych Izby Architektów RP, w ramach spotkań i konsultacji w Komisji Kodyfikacyjnej i Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, przekazali te uwagi autorom dokumentu, celem ich weryfikacji i wprowadzenia stosownych zmian.
Zebrany materiał z pismem przewodnim został w całości przekazany Krajowej Radzie Architektów RP.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Mikołaj Machulik, architekt IARP
Sekretarz Rady SLOIA RP

Uwagi i opinie do „Kodeksu…” można w dalszym ciągu przekazywać bezpośrednio na adres Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego kkpb@transport.gov.pl do 7 lipca 2014r.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →