Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Komunikat w sprawie Kodeksu Urabnistyczno-Budowlanego

Pragniemy gorąco podziękować Wam za włożony czas i trud w konsultacjach poświęconych projektowi Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.

Wszystkie uwagi, które do nas wpłynęły, zostały przekazane zgodnie z kompetencjami poprzez  Krajową Radę IARP do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wraz ze stanowiskiem Krajowej Rady IARP.

 

W trakcie konsultacji społecznych, w dniach 21-22 października w Krynicy-Zdroju odbyła się konferencja „Dom dla rodziny” zorganizowana przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów.
Celem konferencji była również debata poświęcona Kodeksowi Urbanistyczno-Budowlanemu z udziałem zaproszonych przedstawicieli MIiB –
pana Wiceministra Infrastruktury i Budownictwa Tomasza Żuchowskiego,  pana Michał Leszczyńskiego przedstawiciela Departamentu Polityki Przestrzennej MIiB oraz pana Błażeja Korczaka Naczelnik Wydziału Procesu Inwestycyjnego Departamentu Budownictwa MIiB.

Ze strony Śląskiej Okręgowej Izby Architektów w konferencji uczestniczyli i wzięli udział w debacie Małgorzata Pilinkiewicz – Przewodnicząca Rady SLOIA RP, Mikołaj Machulik – Sekretarz Rady SLOIA RP, Teobald Jałyński – Przewodniczący OSD SLOIA RP, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury UM Jaworzno.

Na konferencji zaprezentowany został materiał przygotowany przez Małopolską OIA RP dotyczący między innymi uproszczenia obecnych skomplikowanych zasad sytuowania budynków, który mógłby się znaleźć w Kodeksie Urbanistyczno-Budowlanym.

 

Uczestniczyliśmy również, w imieniu Śląskiej OIA RP na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w konferencji, która miała miejsce w Katowicach 7 listopada br., gdzie przedstawiciele MIiB prezentowali Kodeks Urbanistyczno-Budowlany i wyjaśniali jego założenia.

 

10 listopada br., w Departamencie Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, w odbyła się debata nad szczegółowymi zapisami Kodeksu, w kontekście realizacji procesu inwestycyjnego. Była to kontynuacja dyskusji rozpoczęta Krynicy-Zdroju uszczegóławiająca ogólne stanowisko IARP. W spotkaniu, na zaproszenie Małopolskiej OIA RP, uczestniczył ze strony Śląskiej OIA RP Mikołaj Machulik.

 

Dziękując jeszcze raz za analizę treści Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego również prosimy o  Wasze komentarze, uwagi i opinie do przekazanych materiałów, w szczególności do – treści zawartych w artykule Budownictwo jednorodzinne – szczególne warunki realizacji.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Mikołaj Machulik

Sekretarz Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →