Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Komunikat Rady SLOIA RP dot. Nadzwyczajnego Wyborczego Okręgowego Zjazdu SLOIA RP

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

 

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w wyniku uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Wyborczym Okręgowym Zjeździe SLOIA RP, który odbył się 08 września 2018r., Przewodniczącym Rady SLOIA RP w V kadencji władz okręgowych został Kolega Piotr Średniawa.

 

Na członków Rady SLOIA RP wybrani zostali: Kolega Rafał Lipiński i Kolega Przemysław Stawinoga.

 

Decyzją Zjazdu postanowiono nie powoływać drugiego zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SLOIA RP.

 

Delegatom dziękujemy za liczny i aktywny udział w obradach, a nowo wybranemu Przewodniczącemu, oraz Kolegom włączającym się w prace Rady serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy na rzecz Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP i wszystkich jej członków.

 

 

Henryk Piątek, Architekt IARP

Zastępca Przewodniczącego Rady SLOIA RP

 

Mikołaj Machulik, Architekt IARP

Zastępca Przewodniczącego Rady SLOIA RP

 

Danuta Fredowicz, Architekt IARP

Skarbnik SLOIA RP

 

Anita Langer, Architekt IARP

Sekretarz Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →