Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Komunikat Rady SLOIA RP

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

 

 

Rada SLOIA RP na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 26.06.2018r. podjęła uchwały wynikające z wyborów przeprowadzonych na IV Sprawozdawczo – Wyborczym Krajowym Zjeździe Izby Architektów RP, który odbył się w dniach 15 – 16.06.2018r. w Warszawie.

 

Rada SLOIA RP, w związku z powołaniem do organów krajowych Izby Architektów RP, stwierdziła wygaśnięcie z dniem 15.06.2018r. mandatów:

– Koleżanki Małgorzaty Pilinkiewicz jako Przewodniczącej Rady SLOIA RP;

– Kolegi Piotra Thena jako członka Rady SLOIA RP;

– Kolegi Piotra Franty jako członka OKK SLOIA RP;

– Kolegi Marka Witkowskiego jako Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej SLOIA RP.

 

Rada SLOIA RP bardzo dziękuje Koleżankom i Kolegom za wieloletnią pracę w organach SLOIA RP i życzy sukcesów i osiągnięć w pracy w organach krajowych na rzecz wszystkich członków Izby Architektów RP.

 

Rada SLOIA RP w drodze uchwał powierzyła następujące funkcje w organach SLOIA RP Koleżance i Kolegom:

– Piotrowi Średniawie – pełniącego obowiązki Przewodniczącego Rady SLOIA RP;

– Mikołajowi Machulikowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Okręgowej SLOIA RP;

– Anicie Langer – Sekretarza Rady SLOIA RP;

– Zbyszko Bujniewiczowi – członka OKK SLOIA RP.

 

Koleżance i Kolegom, jako Rada SLOIA RP, życzymy owocnej pracy na rzecz naszej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz wszystkich jej członków.

 

Henryk Piątek, Architekt IARP

Zastępca Przewodniczącego Rady SLOIA RP

 

Danuta Fredowicz, Architekt IARP

Skarbnik SLOIA RP

 

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →