Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Komunikat Rady SLOIA RP

Koleżanki i Koledzy

Członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

oraz

Architekci IARP za pośrednictwem Rad Okręgowych Izb Architektów RP

 

 

W przeddzień święta Architektów IARP, jakim jest IV Sprawozdawczo – Wyborczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP, na którym podejmiemy najważniejsze dla samorządu decyzje dotyczące V kadencji organów Krajowej Izby Architektów wyrażamy nadzieję, że kolejne lata dla naszej Izby będą charakteryzować się wspólną, efektywną i skuteczną pracą na rzecz architektów i architektury.

 

Demokratyczne wybory, jakich dokonają w naszym imieniu Delegaci na Zjazd Krajowy z całej Polski, pokażą czy chcemy Izby, która jest naszą wspólną wartością i z której możemy być dumni.

 

W imieniu Rady SLOIA RP składamy podziękowania wszystkim architektom i przedstawicielom organów izb okręgowych, którzy w formie Otwartego Programowego Porozumienia Okręgów wspólnie opracowali propozycję programową oraz poparli decyzję Rady SLOIA RP, udzielającej rekomendacji kol. Małgorzacie Pilinkiewicz do kandydowania do pełnienia funkcji Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP.

 

Program Izby Architektów RP na lata 2018-2022 możemy i powinniśmy realizować wspólnie, z doświadczeniem i kontynuacją sukcesów z przeszłości oraz otwarcia na potencjał i nowe aktywności okręgowych izb. Każdy z nas może przyczynić się do wspólnej pracy na rzecz architektów i naszego samorządu.

 

Przygotowania do IV Sprawozdawczo – Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP pokazały, że charakter naszego zawodu pozwala nie tylko na zdefiniowanie i określenie koniecznych dla architektów kierunków działań samorządu, ale przede wszystkim na zbudowanie twórczej atmosfery, która umożliwia sukcesywne dołączanie się do formuły programowej kolejnych okręgów.

Zaproszenie do współpracy jest otwarte.

 

 

Do zobaczenia w Warszawie 15 czerwca 2018r.

 

 

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Zastępca Przewodniczącej Rady SLOIA RP

 

Mikołaj Machulik, Architekt IARP

Sekretarz Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →