Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Komunikat Przewodniczącej Rady SLOIA RP

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Podjęłam decyzję, aby na najbliższym IV Sprawozdawczo – Wyborczym Krajowym Zjeździe Izby Architektów RP kandydować do pełnienia funkcji Prezesa Krajowej Rady w kadencji 2018-2022.

Utwierdziły mnie w tym propozycje programowe na nową kadencję, zaprezentowane przez Kolegów obecnie sprawujących funkcje w Krajowej Radzie, które są kolejnym powtórzeniem wszystkiego, co wielokrotnie krytykowaliśmy.  Aktywność i zaangażowanie członków Śląskiej OIA RP w bieżącą działalność Izby pozwala mi na podjęcie decyzji, która powinna przywrócić spojrzenie na samorząd architektów jako wspólnotę celów architektów projektantów, a nie ociężałą, administracyjną strukturę organizacyjną, oderwaną programowo od bieżących potrzeb swoich członków.

 

Pogłębiająca się stagnacja Izby na poziomie krajowym, brak synergii w jej działaniach i zanik współpracy z okręgowymi izbami, to nie tylko brak pomysłów na dziś i na przyszłość dla doświadczonych w zawodzie i tych, którzy dopiero zaczynają życie z architekturą. Osamotnienie architekta w nieładzie prawnym, jego anonimowość w Izbie oraz coraz bardziej widoczna marginalizacja problemów młodego pokolenia architektów, wskazują jednoznacznie na potrzebę zmian.

Trzeba to w końcu zrobić, po 15 latach istnienia samorządu.

 

Jako architekt – projektant jestem świadoma głównych problemów zawodowych, z którymi zmierzamy się na co dzień. Dotkliwy dla wielu z nas jest brak odpowiedniej ochrony prawnej, niska skuteczność i nieadekwatność ubezpieczenia OC, postępująca degradacja finansowa oraz brak poszanowania naszych praw w procesie inwestycyjnym. Wszystkie te sprawy wymagają natychmiastowej interwencji i dopasowania do bieżących i przyszłych potrzeb architektów.

 

W ocenie wielu, struktura Izby, a zwłaszcza na poziomie krajowym, obrosła w hierarchiczność, statystyki  i bilanse, przy równoczesnym braku woli do jawności działań, czytelności i transparentności organizacyjnej i finansowej. Zarządzanie samorządem od lat stało się rutyną i powtarzaniem celów, bez żadnej refleksji i odpowiedzialności za brak skuteczności podejmowanych działań.

Taki model nie tylko nie otwiera samorządu dla nowych pokoleń architektów, ale  zniechęca do idei samorządności i do uczestniczenia w samostanowieniu prawa, które nas dotyczy.

 

Po 15 latach istnienia Izby Architektów potrzebujemy odnowienia entuzjazmu z czasów tworzenia samorządu, pasji, wizji i wiary w możliwość wprowadzenia zmian w przestrzeni, architekturze i w nas samych.

Odmiany spojrzenia na „projekt Izba” w latach  kolejnych.

Odmiany, która pokaże, że nie stoimy w miejscu, że chcemy się zmieniać, idziemy z duchem i potrzebą czasu, nas architektów.

Czas najwyższy na zwrócenie się z programem dedykowanym również tym, którzy są obojętni, a nawet przeciwni Izbie, a jest ich bardzo wielu.

Musimy przywrócić podmiotowość i godność architekta,  wiarę w piękno, sens i przesłanie naszego zawodu.

 

Kandyduję bo uważam, że jest  szansa na Izbę dla nas i Izbę dla następnych pokoleń architektów.

Kandyduję bo wierzę, że zmiany są możliwe.

 

 

Małgorzata Pilinkiewicz, Architekt IARP

Przewodnicząca Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →