Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Komunikat Przewodniczącego Rady SLOIA RP

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

Pragnę serdecznie podziękować za obdarzenie mnie zaufaniem i powierzenie mojej osobie, przez Nadzwyczajny Wyborczy Okręgowy Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w dniu 08 września 2018r., pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Traktuję to zaufanie jako bardzo duże zobowiązanie do pracy na rzecz wszystkich członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP jak i całej Izby Architektów RP.

Podjąłem się pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji w poczuciu odpowiedzialności za naszą Izbę Okręgową i wszystkich jej członków.  Deklaruję kontynuację najlepszych konstruktywnych doświadczeń naszego okręgu, oraz bezkonfliktową, harmonijną współpracę z wszystkimi organami Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, a także współpracę z zaprzyjaźnionymi organizacjami SARP i TUP. Deklaruję również poświęcenie mojego doświadczenia, czasu i energii w pracy na rzecz naszego środowiska tak, aby nie zawieść tego zaufania.

 

Od czasu Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego IARP w czerwcu br. i podjętych wówczas decyzji, otworzyła się możliwość dokonania, w naszej Izbie Architektów, oczekiwanych zmian i nadania nowego impulsu działaniom na rzecz naszego środowiska. Wyznacza to nowe zadania również dla SLOIA RP, których realizacji podjęliśmy się jako jedna z większych Izb Okręgowych. Zobowiązujemy się je kontynuować i bardzo aktywnie włączać się w trudną drogę dokonywania zmian w naszym samorządzie.

 

Bardzo liczę na aktywny udział Koleżanek i Kolegów, członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w tych działaniach, oraz wsparcie mojej osoby i wszystkich Koleżanek i Kolegów pracujących w organach Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP i z góry za nie dziękuję.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

 

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Przewodniczący Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →