Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Komunikat Przewodniczącego Rady SLOIA RP w sprawie XIV Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu SLOIA RP

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

Delegaci na Zjazd Okręgowy SLOIA RP!

 

Rada Okręgowa SLOIA RP na wniosek Przewodniczącego SLOIA RP arch. Piotra Średniawy, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo zarówno Delegatów jaki i personelu biura SLOIA RP, podjęła w drodze uchwały w dniu 11.03. 2020 r. następujące decyzje zmieniające uchwałę 1/01-2020 Rady SLOIA RP z dnia 8 stycznia br.:

– odstąpienie od przeprowadzenia XIV Sprawozdawczego Zjazdu SLOIA RP w dniu 21.03.2020 r. w formie zebrania delegatów w siedzibie SLOIA RP;

– przeprowadzenie XIV Sprawozdawczego Zjazdu SLOIA RP w późniejszym terminie lub w formie korespondencyjnej.

 

O szczegółach organizacyjnych związanych z zmianą terminu zjazdu lub jego formuły Szanowni Delegaci zostaną powiadomieni w ciągu najbliższych dni.

 

Przepraszamy za powstałe niedogodności.

 

Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji wobec poważnego zagrożenia epidemiologicznego.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Przewodniczący Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →