Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Komunikat Przewodniczącego Rady SLOIA RP

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

 

Bardzo trudna rzeczywistość, w której znaleźliśmy się zarówno jako kraj, jak i My – obywatele, ma charakter bezprecedensowy. Konieczna jest w tej sytuacji solidarność międzyludzka i wzajemne wsparcie w możliwie jak największym wymiarze. Ponieważ powstała sytuacja może uderzyć w nasze środowisko zawodowe, wszystkim członkom SLOIA RP, jako Rada SLOIA RP, przypominamy i gorąco zachęcamy do skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach Koleżeńskiego Funduszu Zapomogowo- Pożyczkowego SLOIA RP, który utworzyliśmy kilka lat temu. Od tego czasu zgromadzone zostały środki finansowe przeznaczone na ten cel, dotychczas wykorzystywane w skromnym wymiarze.

Bardzo prosimy Koleżanki i Kolegów, którzy już znaleźli się, lub znajdą się w trudnej sytuacji, o kontakt z biurem SLOIA RP, które udzieli wszystkich niezbędnych informacji w tym zakresie.

Zapewniamy, że każda prośba zostanie rozpatrzona z przychylnością i empatią.

Byłoby rzeczą niezrozumiałą, gdyby zgromadzone fundusze, powstałe z części składek członków SLOIA RP, pozostały niewykorzystane wobec problemów, które dotknęły lub mogą dotknąć każdego z nas.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem w imieniu Rady Okręgowej SLOIA RP

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Przewodniczący Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →