Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Komunikat Prezydium Rady SLOIA RP

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

 

Z przykrością informujemy, iż w ostatnim czasie do Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP wpłynęły informacje o przypadkach podrabiania zaświadczeń o przynależności do Izby.
Informujemy, iż tego typu proceder jest penalizowany odpowiednimi przepisami kodeksu karnego, zaś Izba, po stwierdzeniu takiego przypadku, każdorazowo składa do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Przypominamy, że Izba Architektów wydaje zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego członkom, którzy opłacili składki członkowskie, z terminem ważności 6 miesięcy licząc od ostatniego miesiąca, dla którego uiszczono składkę miesięczną.
Każde zaświadczenie posiada indywidualny nr weryfikacyjny. Zgodność treści zaświadczenia
o wpisie do izby, wchodzącego w skład dokumentów w procedurze prowadzonej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego, ze stanem faktycznym, można zweryfikować poprzez wpisanie nr weryfikacyjnego do rubryki wskazanej na stronie internetowej Izby Architektów RP www.izbaarchitektow.pl.
Czynność ta nie wymaga logowania do systemu IARP.

 

Mamy nadzieję, że stwierdzone przypadki występowania nieprawdziwych dokumentów w obiegu prawnym, są incydentalne i nie wpłyną na zaufanie do zawodu architekta jaki wykonujemy.

 

 

W imieniu Prezydium Rady SLOIA RP

 

Małgorzata Pilinkiewicz, architekt IARP
Przewodnicząca Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →