Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Komunikat p.o. Przewodniczącego Rady SLOIA RP

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

 

W związku z wyborem Koleżanki Małgorzaty Pilinkiewicz na funkcję Prezesa Krajowej Rady  Izby Architektów RP, uchwałą z dnia 26.06.2018r. Rada SLOIA RP powierzyła mojej osobie funkcję Pełniącego Obowiązki Przewodniczącego Rady SLOIA RP do czasu Nadzwyczajnego Zjazdu Wyborczego SLOIA RP, wymaganego w tej sytuacji przez wewnętrzne izbowe regulacje prawne.

 

Podjąłem się pełnienia tej funkcji w poczuciu odpowiedzialności za naszą Izbę Okręgową i wszystkich jej członków.

Pełniąc tę funkcję deklaruję kontynuację najlepszych konstruktywnych doświadczeń naszej Izby Okręgowej, szczególnie tych z zakończonej niedawno kadencji pod kierunkiem Przewodniczącej Rady SLOIA RP Małgorzaty Pilinkiewicz oraz bezkonfliktową i harmonijną współpracę ze wszystkimi organami SLOIA RP, a także współpracę z zaprzyjaźnionymi organizacjami SARP i TUP.

Podjąłem się pełnienia tej funkcji również dlatego, że decyzje ostatniego Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego, który odbył się w Warszawie w dniach 15 – 16.06.2018r., w tym powierzenie funkcji Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP Koleżance Małgorzacie Pilinkiewicz, otworzyły perspektywę dokonania tak oczekiwanych pozytywnych zmian w naszej izbie, Izbie Architektów RP.

 

W trakcie niesłychanie intensywnych przygotowań do Zjazdu udało się nam, po raz pierwszy, wypracować tak pożądaną demokratyczną synergię wielu Okręgów w dążeniu do stworzenia oczekiwanego modelu działań naszej Izby.

Motywem przewodnim naszego programu uczyniliśmy hasło „Uwierzyliśmy w zmiany”,  a kandydująca pod tym hasłem Koleżanka Małgorzata Pilinkiewicz została wybrana na funkcję Prezesa KRIA RP.  Niech będzie to zatem hasło tej kadencji całej Izby Architektów RP, w tym i naszej SLOIA RP.

 

Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom z całej Polski, oraz  tym z naszego Okręgu, którzy niezwykle aktywnie włączyli się w te działania.

Tej pozytywnej energii w żaden sposób nie wolno nam zmarnować.

 

Deklaruję gotowość poświęcenia swojego doświadczenia, czasu, pracy i energii na rzecz naszego samorządu, a przede wszystkim na rzecz wszystkich członków  SLOIA RP stanowiących ważną część Izby Architektów RP.

Oznacza to również udzielenie pełnego wsparcia nowym władzom krajowym  i wszystkim jej organom przez SLOIA RP.

Wyznacza to równocześnie nowe zadania, które jako jedna z większych izb okręgowych powinniśmy i zobowiązujemy się podjąć i bardzo aktywnie włączyć się w trudną drogę dokonywania zmian w naszej Izbie Architektów RP.

 

Bardzo liczę na aktywny udział Koleżanek i Kolegów, członków SLOIA RP w tych działaniach oraz wsparcie mojej osoby i wszystkich już zaangażowanych Koleżanek i Kolegów pracujących w organach SLOIA RP i z góry za nie dziękuję.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Piotr Średniawa, Architekt IARP

p. o. Przewodniczącego Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →