Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Komunikat Komisji Mandatowej i Komisji Skrutacyjnej w związku z zakończeniem głosowań uchwał w ramach XV SOZ SLOIA RP 27-30.03.2021r.

Informujemy, że w dniu 30.03.2021r. zakończone zostało głosowanie uchwał w ramach XV Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu SLOIA RP.

 

Zjazd – zgodnie z Uchwałami: nr 1/01-2021 Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zwołania Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w 2021r. oraz nr 1/02-2021 Rady SLOIA RP  z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie XV Sprawozdawczego Zjazdu  Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP w 2021r. i przeprowadzenia głosowania za pośrednictwem systemu członkowskiego – zorganizowano i zrealizowano przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

W głosowaniach przeprowadzonych za pośrednictwem systemu członkowskiego uczestniczyło 52 spośród 69 delegatów na zjazd SLOIA RP. Wszyscy delegaci było prawidłowo oznaczeni w programie członkowskim. Zjazd posiadał quorum.

 

Koleżankom i Kolegom Delegatom, którzy wzięli udział w spotkaniu delegatów w dniu 26 marca br. i głosowaniu w dniach 27-30 marca br. serdecznie dziękujemy za współpracę i zaangażowanie.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki głosowań.

 

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

 

Komisja Mandatowa XV SOZ SLOIA RP

1. arch. Wojciech Podleski

2. arch. Mikołaj Machulik

3. arch. Piotr Średniawa

 

Komisja Skrutacyjna XV SOZ SLOIA RP

1. arch. Henryk Piątek

2. arch. Danuta Fredowicz

3. arch. Anita Langer

 

 

Uchwały procedowane podczas zakończonego XV SOZ SLOIA RP dostępne są tutaj

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →