Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW NA DELEGATÓW NA ZJAZDY OKRĘGOWE SLOIA RP W KADENCJI 2022-2026

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Kandydaci na delegatów na okręgowy Zjazd SLOIA RP,

 

Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP bardzo dziękuje za liczne, przekazane drogą elektroniczną, zgłoszenia kandydatur na delegatów na Okręgowy Zjazd w kadencji 2022 – 2026.

 

Serdecznie zapraszamy na zebrania obwodowe w dniach 14 i 15 stycznia br. (członkowie obwodów I i III).

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zebrań obwodowych oraz wyboru delegatów na zjazdy okręgowe Okręgowych Izb Architektów RP, wymagana jest obecność kandydatów na delegatów podczas zebrań.

 

W ostatnim okresie zwiększyło się jednak w kraju, w tym również w naszym województwie, zagrożenie związane z pandemią. Dlatego mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną ewentualna nieobecność kandydata na delegata w dniu zebrania obwodowego, spowodowaną obawami o stan zdrowia, może być uznana za przypadek losowy, na co zezwalają zapisy w/w regulaminu. W takim przypadku bardzo prosimy o przesłanie na adres biura SLOIA RP (slaska@izbaarchitektow.plw terminie do 14 stycznia br. do godz. 12:00 maila z usprawiedliwieniem nieobecności oraz jednoczesnym potwierdzeniem chęci kandydowania.

 

Jednocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania wymogów sanitarnych w ramach naszych zebrań obwodowych.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

 

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Przewodniczący Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →