Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Koleżeński Fundusz Zapomogowo- Pożyczkowy Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Powołana została Okręgowa Komisja Samopomocowa SLOIA RP, która rozpoczęła działanie.
Wszelkie informacje i wnioski dostępne są w zakładce Pożyczki i zapomogi

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →