Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Kodeks Urbanistyczno-Budowlany – konsultacje publiczne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

 

W związku z przekazaniem przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa do konsultacji w IARP, najważniejszego dla nas architektów dokumentu – projektu ustawy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany, zwracamy się do naszych członków z apelem o zapoznanie się z materiałem i przesłanie do biura SLOIA RP uwag i opinii najpóźniej do 17 października br.

 

Jest to obszerny dokument nowelizujący cały proces inwestycyjny i zmieniający dotychczasowe przepisy, określone głównie w ustawie prawo budowlane i ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zarówno dla etapu projektowania, procedur administracyjnych oraz realizacji inwestycji.

 

Jako architekci, zrzeszeni w naszym samorządzie zawodowym, działamy jednakże w różnych zakresach i etapach procesu inwestycyjnego – od planowania przestrzennego, przez projektowanie i nadzorowanie,  przygotowywanie decyzji administracyjnych i realizację inwestycji.

Wiemy jak ważna i odpowiedzialna jest nasza rola i czynny udział we wszystkich tych obszarach.

Stąd nieoceniona będzie suma naszych dotychczasowych, indywidualnych doświadczeń we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, skonfrontowana z propozycją zmian prawa, przygotowaną przez Ministerstwo.

Dlatego aktywnie powinniśmy zabrać głos w sprawach, które bezpośrednio dotyczą wykonywanego przez nas zawodu architekta, mając w perspektywie realną możliwość wprowadzenia Kodeksu w życie w obecnej VIII kadencji Sejmu RP.

 

W załączeniu przesyłamy materiały, jakie Izba Architektów RP otrzymała od autorów projektu.

Uwagi i opinie prosimy przesyłać na adres biura Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP slaska@izbaarchitektow.pl

 

Licząc na pomoc Koleżanek i Kolegów, w imieniu Rady SLOIA oraz członków reprezentujących SLOIA RP w pracach Komisji ds. legislacji i Rady Legislacyjnej przy KRIA RP, z góry dziękujemy za poświęcony czas, uwagi i opinie, które staną się głosem śląskiego środowiska architektów skierowanym do Krajowej Izby Architektów RP, celem zaprezentowania w oficjalnym stanowisku samorządu, adresowanym do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem, w imieniu Rady SLOIA RP

Mikołaj Machulik, architekt IARP

Sekretarz Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →