Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Kodeks Budowlany – konsultacje publiczne

W związku z rozpoczęciem 25 maja br. konsultacji publicznych projektu ustawy Kodeks Budowlany, zmiany Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych  prosimy wszystkich naszych zainteresowanych członków o pilne zapoznanie się z opracowaniem MIiR oraz nadsyłanie opinii, uwag i propozycji na adres SLOIA RP: slaska@izbaarchitektow.pl :

 

– do 1 czerwca 2015r. dla Rozporządzenia,

– do 12 czerwca dla  Ustawy dot. gruntów leśnych i rolnych,

– do 19 czerwca 2015r. dla Kodeksu Budowlanego,

 

tak abyśmy mogli je wnieść skutecznie przed ostatecznymi terminami MIiR.

 

 

Kodeks Budowlany:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12272802

 

Rozporządzenie:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12272801

 

 

Tym razem proponujemy zainteresowanym również spotkanie robocze w siedzibie SLOIA RP, aby udostępnić dotychczasowe uwagi i stanowiska oraz podzielić się zagadnieniami. Chętnych prosimy o kontakt z biurem SLOIA RP w celu uzgodnienia terminu.

 

 

Jednocześnie Rada SLOIA RP pragnie gorąco podziękować za poświęcony czas i włożony wysiłek w poprzednich konsultacjach dotyczących poprzednich nowelizacji aktów prawa. Wszystkie materiały zostały przeanalizowane i przekazane w terminie do KRIA RP.

 

Mikołaj Machulik, Architekt IARP
Sekretarz SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →