Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Informacje Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

1. Konkurs na budynek nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie:
– pismo Rady Małopolskiej OIA RP z związku z konkursem na opracowanie koncepcji architektoniczno-użytkowej budynku nowej siedziby Archiwum Narodowego, ul. Sienna 16,
30-960 Kraków (sygn. DN.21.1.26.2014)

2. Przetarg Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie:
– pismo Rady Małopolskiej OIA RP w związku z ogłoszeniem przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla zadania: „Remont, adaptacja, rozbudowa
i przebudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. Św. Wawrzyńca 15 w Krakowie” (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr 2014/S 249-442571
z dn. 27.12.2014)

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →