Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Informacja

Informujemy, że organy Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP IV kadencji ukonstytuowały się. Informacja o składach poszczególnych organów znajduje się w zakładce „organy i zespoły”

 

Wkrótce również , zgodnie z przyjętymi już uchwałami i regulaminami Rady SLOIA III kadencji, powołana zostanie Okręgowa Komisja Samopomocowa. Celem jej będzie rozpatrywanie wniosków o pożyczki i zapomogi losowe. Wraz z powołaniem OKS udostępnione zostaną, przygotowane już, niezbędne dokumenty umożliwiające składanie wniosków. Prosimy śledzić informacje na bieżąco.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →