Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Informacja z III Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP

Mamy przyjemność poinformować, że na III Sprawozdawczo-Wyborczym Krajowym Zjeździe Izby Architektów RP, zorganizowanym w Warszawie w dniach 30-31.05.2014r., członkowie SLOIA RP: kol. Piotr Franta, kol. Andrzej Duda, kol. Aleksandra Heine, kol. Małgorzata Rudnicka – Kurzeja, kol. Marek Witkowski, kol. Marek Pelz zostali wybrani do organów krajowych IA RP IV kadencji.

Koledzy Mikołaj Machulik i Marek Witkowski zostali odznaczeni “Złotą Odznaką Honorową IARP” za działalność społeczną na rzecz samorządu architektów.

Serdecznie gratulujemy członkom SLOIA RP otrzymanych nagród oraz wyboru do organów krajowych Izby Architektów RP, życząc owocnej pracy na rzecz naszego środowiska.

Śląską Okręgową Izbę Architektów RP reprezentowali na zjeździe : Mikołaj Machulik, Henryk Piątek, Małgorzata Pilinkiewicz, Wojciech Podleski, Paweł Rączka, Piotr Średniawa, Henryk Zubel, biorąc aktywny udział w jego pracach.
Kol. Mikołaj Machulik został wybrany na Przewodniczącego Komisji Wyborczej, kol. Paweł Rączka uczestniczył w pracach komisji mandatowej, a kol. Henryk Piątek był członkiem Komisji Uchwał i wniosków.

Sekretariat KIA poinformował, że w trakcie III Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów przeprowadzone zostały wybory do Krajowych Organów Izby. Na funkcję Prezesa Krajowej Rady kandydowali Borysław Czarakcziew (MPOIARP) oraz Ryszard Gruda (POOIARP).

W wyniku głosowania Zjazd powierzył funkcję Prezesa KR IARP Ryszardowi Grudzie.

W skład Krajowej Rady weszli (w kolejności otrzymanych głosów):
Krzysztof Ozimek (MAOIARP)
Piotr Gadomski (WMOIARP)
Piotr Andrzejewski (WMOIARP)
Karol Fiedor (WPOIARP)
Sławomir Żak (DSOIARP)
Mirosław Hagemejer (LBOIARP)
Jacek Miller (DSOIARP)
Andrzej Poniewierka (DSOIARP)
Piotr Franta (SLOIARP)
Borysław Czarakcziew (MPOIARP)
Wojciech Gęsiak (MAOIARP)
Leszek Horodyski (LUOIARP)

Na funkcję Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej kandydowali Stanisław Łapieński-Piechota (PDOIARP), Andrzej Nowak (WPOIARP), Małgorzata Włodarczyk (MPOIARP). W wyniku głosowania funkcję Przewodniczącej KKK objęła Małgorzata Włodarczyk.

W skład Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej weszli (w kolejności otrzymanych głosów):
Andrzej Duda (SLOIARP)
Jerzy Uścinowicz (PDOIARP)
Zbigniew Kowalewski (POOIARP)
Stanisław Łapieński-Piechota (PDOIARP)
Jerzy Kuźmienko (MAOIARP)
Andrzej Nowak (MAOIARP)
Jolanta Zdziech-Naperty (MAOIARP)
Włodzimierz Wilczewski (DSOIARP)
Anna Dąbrowska-Sosak (WMOIARP)
Jacek Nawrocki (MAOIARP)

Na funkcję Przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego kandydował i objął Kazimierz Butelski (MPOIARP).

W skład Krajowego Sądy Dyscyplinarnego weszli (w kolejności otrzymanych głosów):
Alicja Bojarowicz (SWOIARP)
Małgorzata Gruszka (MPOIARP)
Krzysztof Wolski (MAOIARP)
Mikołaj Kołacz (MAOIARP)
Jan Okowiński (MPOIARP)
Krystyna Kakareko (PDOIARP)
Przemysław Wierzbicki (WPOIARP)
Jan Gorgul (LOOIARP)
Marek Mierzejewski (MAOIARP)
Marek Witkowski (SLOIARP)
Małgorzata Kruszko-Szotyńska (POOIARP)
Magdalena Kozień-Woźniak (MPOIARP)
Aleksandra Heine (SLOIARP)
Tadeusz Hołda (WMOIARP)
Bohdan Krusiewicz (MAOIARP)
Piotr Byliński (LOOIARP)
Zenon Nowacki (KPOIARP)
Małgorzata Rudnicka-Kurzeja (SLOIARP)
Waldemar Jasiewicz (PDOIARP)

Na funkcję Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej kandydowali Dorota Bujnowska-Cechniak (MAOIARP), Paweł Filipowicz (LOOIARP). W wyniku głosowania funkcję Przewodniczącego objął Paweł Filipowicz.

W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej weszli (w kolejności otrzymanych głosów):
Zenon Remi (MPOIARP)
Ewa Rombalska (WMOIARP)
Andrzej Kasprzak (LBOIARP)
Marek Pelc (SLOIARP)
Marek Mikos (MAOIARP)
Dariusz Anisiewicz (SWOIARP)

Na funkcję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej kandydowała Maria Jankowska-Olbratowska (KPOIARP) oraz Andrzej Pawlik (MAOIARP). W wyniku głosowania funkcję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej objął Andrzej Pawlik.

W imieniu SLOIA RP gratulujemy wszystkim członkom IA RP, którym powierzono mandat zaufania do pracy i reprezentacji środowiska architektów we władzach krajowych IA RP na lata 2014-2018.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →