Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Informacja Rady Wielkopolskiej OIA RP w związku z konkursem na Teatr Muzyczny

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

poniżej zamieszczamy korespondencję otrzymaną z Wielkopolskiej OIA RP w związku z konkursem na Teatr Muzyczny.

 

 

 

L.dz. 990/WPORIA/2018                         Poznań, 18 października 2018 r.

 

Informacja dotycząca Konkursu na koncepcję Teatru Muzycznego w Poznaniu.

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

 

Wiedząc, że wielu spośród Was rozważa udział w w/w Konkursie, w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji informujemy uprzejmie, że Organizator Konkursu dokonuje obecnie zmian w składzie Sądu Konkursowego mających na celu zapewnienie udziału w jego pracach osób posiadających wymagane przez prawo uprawnienia. Jednocześnie zwracamy uwagę, że wśród odpowiedzi na pytania potencjalnych uczestników Konkursu z dnia 02.10.2018 r. znajduje się istotna informacja, że tzw. „opis wizji” może być wzbogacony o ilustrujące go szkice i rysunki. Termin składania wniosków o kwalifikację do udziału w Konkursie został przesunięty.

 

Oceniamy to jako znaczącą poprawę warunków oceny złożonych opracowań konkursowych i zmniejszenie prawdopodobieństwa unieważnienia Konkursu z przyczyn formalnych. Prosimy uprzejmie o obserwowanie strony Konkursu ( ……) gdzie powinny pojawiać się stosowne informacje.

W załączeniu przekazujemy pismo z Urzędu Miasta Poznania, które właśnie otrzymało biuro Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

 

W imieniu Rady Wielkopolskiej OIA RP

arch. Karol Fiedor
Przewodniczący Rady WOIA RP
arch. Krzysztof Frąckowiak
Wiceprzewodniczący Rady WOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →