Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Informacja o nowo opublikowanych Polskich Normach 02-05.2018r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

 

Przekazujemy Wam  informację o nowo opublikowanych  Polskich Normach w ostatnich miesiącach.

Przypominamy, że w lipcu 2017 roku  został uruchomiony, dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, dostęp do Polskich Norm i na chwilę obecną daje on  możliwość jednoczesnego korzystania z serwisu przez  jedną zalogowaną osobę.

 

Aby skorzystać z zasobów serwisu należy zalogować się do systemu wewnętrznego Izby Architektów (ze strony http://slaska.iarp.pl/ lub strony http://www.izbaarchitektow.pl/, Zakładka: Zaloguj się – tak jak do pobierania zaświadczeń) i w głównym menu wybrać pkt nr 8 Polskie Normy; następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie.

Jednocześnie informujemy, że w związku z członkostwem SLOIA RP w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, osoby zainteresowane  opiniowaniem norm w wybranych Komitetach Technicznych prosimy o kontakt z naszym biurem.

 

Informacja o nowo opublikowanych Polskich Normach:

 

 • PN-EN 13476-3:2018-05 – wersja angielska

ICS 23.040.05, 93.030

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B

Data publikacji: 2018-05-18

 • PN-EN ISO 14688-2:2018-05 – wersja angielska

ICS 13.080.05, 93.020

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów — Część 2: Zasady klasyfikowania

Data publikacji: 2018-05-18

 • PN-EN ISO 14689:2018-05 – wersja angielska

ICS 93.020

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Oznaczanie, opis i klasyfikowanie skał

Data publikacji: 2018-05-18

 • PN-EN ISO 17892-8:2018-05 – wersja angielska

ICS 13.080.20, 93.020

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntów — Część 8: Badania trójosiowe bez konsolidacji i bez drenażu

Data publikacji: 2018-05-18

 • PN-EN ISO 14688-1:2018-05 – wersja angielska

ICS 13.080.05, 93.020

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów — Część 1: Oznaczanie i opis

Data publikacji: 2018-05-18

 • PN-EN ISO 17892-7:2018-05 – wersja angielska

ICS 13.080.20, 93.020

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntów — Część 7: Ściskanie jednoosiowe

Data publikacji: 2018-05-18

 • PN-EN 12691:2018-05 – wersja angielska

ICS 91.100.50

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych — Określanie odporności na uderzenie

Data publikacji: 2018-05-15

 • PN-EN 16993:2018-05 – wersja angielska

ICS 59.080.70, 91.100.50

Bariery geosyntetyczne — Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy stawów magazynowych, obudów wtórnych (powyżej i poniżej terenu) i innych obudów stosowanych do chemikaliów, wód zanieczyszczonych i cieczy produkcyjnych

Data publikacji: 2018-05-15

 • PN-EN 13369:2018-05 – wersja angielska

ICS 91.100.30

Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu

Data publikacji: 2018-05-15

 • PN-EN 13077:2018-05 – wersja angielska

ICS 91.140.60

Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do spożycia w wyniku przepływu zwrotnego — Przerwa powietrzna z przelewem o przekroju niekołowym (nieograniczonym) — Rodzina A — Typ B

Data publikacji: 2018-05-15

 • PN-EN 13476-1:2018-05 – wersja angielska

ICS 23.040.01, 93.030

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe

Data publikacji: 2018-05-15

 • PN-EN ISO 22477-4:2018-05 – wersja angielska

ICS 93.020

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania konstrukcyjnych elementów geotechnicznych — Część 4: Badania pali: dynamiczne badania nośności

Data publikacji: 2018-05-15

 • PN-EN 15382:2018-05 – wersja angielska

ICS 59.080.70, 93.080.20

Bariery geosyntetyczne — Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w infrastrukturze transportu

Data publikacji: 2018-05-15

 • PN-EN 16205+A1:2018-05 – wersja angielska

ICS 91.120.20

Pomiar laboratoryjny hałasu kroków na stropach

Data publikacji: 2018-05-07

 • PN-EN 13493:2018-05 – wersja angielska

ICS 59.080.70, 91.100.50

Bariery geosyntetyczne — Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy magazynów przejściowych i składowisk na bezużyteczne odpady stałe

Data publikacji: 2018-05-07

 • PN-EN 13492:2018-05 – wersja angielska

ICS 59.080.70, 91.100.50

Bariery geosyntetyczne — Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej

Data publikacji: 2018-05-07

 • PN-EN 13476-2:2018-05 – wersja angielska

ICS 23.040.01, 93.030

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A

Data publikacji: 2018-05-07

 • PN-EN ISO 11298-1:2018-05 – wersja angielska

ICS 23.040.20, 23.040.45, 93.025

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych — Część 1: Postanowienia ogólne

Data publikacji: 2018-05-07

 • PN-EN 12274-4:2018-05 – wersja angielska

ICS 93.080.20

Cienka warstwa na zimno — Metody badań — Część 4: Oznaczanie kohezji mieszanki

Data publikacji: 2018-05-04

 • PN-EN ISO 11297-1:2018-05 – wersja angielska

ICS 23.040.20, 23.040.45, 91.140.80, 93.030

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 1: Postanowienia ogólne

Data publikacji: 2018-05-04

 • PN-EN ISO 10545-3:2018-05 – wersja angielska

ICS 91.100.23

Płytki i płyty ceramiczne — Część 3: Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej

Data publikacji: 2018-05-04

 • PN-EN ISO 11297-1:2018-05 – wersja angielska

ICS 23.040.20, 23.040.45, 91.140.80, 93.030

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 1: Postanowienia ogólne

Data publikacji: 2018-05-04

 • PN-EN 1329-1+A1:2018-05 – wersja angielska

ICS 23.040.01, 91.140.80

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

Data publikacji: 2018-05-04

 • PN-EN ISO 11297-1:2018-05 – wersja angielska

ICS 23.040.20, 23.040.45, 91.140.80, 93.030

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 1: Postanowienia ogólne

Data publikacji: 2018-05-04

 • PN-EN 442-1:2015-02/Ap1:2018-05 – wersja polska

ICS 91.140.10

Grzejniki i konwektory — Część 1: Wymagania i warunki techniczne

Data publikacji: 2018-05-02

 • PN-EN 16994:2018-04 – wersja angielska

ICS 59.080.70, 91.100.50

Bariery geosyntetyczne iłowe — Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy budowli podziemnych (innych niż tunele i budowle im towarzyszące)

Data publikacji: 2018-04-24

 • PN-EN 13362:2018-04 – wersja angielska

ICS 59.080.70, 91.100.50

Bariery geosyntetyczne — Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałów

Data publikacji: 2018-04-24

 • PN-EN ISO 11296-1:2018-04 – wersja angielska

ICS 23.040.20, 23.040.45, 91.140.80, 93.030

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 1: Postanowienia ogólne

Data publikacji: 2018-04-24

 • PN-EN 13491:2018-04 – wersja angielska

ICS 59.080.70, 91.100.50

Bariery geosyntetyczne — Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tunelów i towarzyszących im budowli podziemnych

Data publikacji: 2018-04-24

 • PN-EN ISO 11296-1:2018-04 – wersja angielska

ICS 23.040.20, 23.040.45, 91.140.80, 93.030

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 1: Postanowienia ogólne

Data publikacji: 2018-04-24

 • PN-C-89224:2018-03 – wersja polska

ICS 23.040.20, 91.140.60

Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych — Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Warunki techniczne wykonania i odbioru

Data publikacji: 2018-03-27

 • PN-EN ISO 11296-2:2018-03 – wersja angielska

ICS 23.040.20, 23.040.45, 91.140.80, 93.030

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi

Data publikacji: 2018-03-22

 • PN-EN ISO 11297-4:2018-03 – wersja angielska

ICS 23.040.20, 23.040.45, 91.140.80, 93.030

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu

Data publikacji: 2018-03-22

 • PN-EN 1634-1+A1:2018-03 – wersja angielska

ICS 13.220.50, 91.060.50

Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych — Część 1: Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien

Data publikacji: 2018-03-22

 • PN-EN ISO 20108:2018-03 – wersja angielska

ICS 33.160.99, 91.040.10

Tłumaczenie symultaniczne — Jakość i przekaz źródłowego dźwięku i obrazu — Wymagania

Data publikacji: 2018-03-22

 • PN-EN 62305-4:2011/Ap2:2018-03 – wersja polska

ICS 29.020, 91.120.40

Ochrona odgromowa — Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

Data publikacji: 2018-03-21

 • PN-EN 62305-1:2011/Ap2:2018-03 – wersja polska

ICS 29.020, 91.120.40

Ochrona odgromowa — Część 1: Zasady ogólne

Data publikacji: 2018-03-21

 • PN-EN ISO 11297-2:2018-03 – wersja angielska

ICS 23.040.05, 23.040.20, 91.140.80, 93.030

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi

Data publikacji: 2018-03-15

 • PN-EN 1309-3:2018-03 – wersja angielska

ICS 79.040

Drewno okrągłe i tarcica — Metody pomiaru — Część 3: Cechy i biologiczne degradacje

Data publikacji: 2018-03-15

 • PN-EN ISO 11297-2:2018-03 – wersja angielska

ICS 23.040.05, 23.040.20, 91.140.80, 93.030

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi

Data publikacji: 2018-03-15

 • PN-EN ISO 11296-4:2018-03 – wersja angielska

ICS 23.040.20, 23.040.45, 91.140.80, 93.030

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu

Data publikacji: 2018-03-09

 • PN-EN 12102-1:2018-03 – wersja angielska

ICS 17.140.20, 27.080, 91.140.30

Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami — Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej — Część 1: Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, osuszacze i ziębiarki do procesów przemysłowych

Data publikacji: 2018-03-13

 • PN-EN ISO 11296-4:2018-03 – wersja angielska

ICS 23.040.20, 23.040.45, 91.140.80, 93.030

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu

Data publikacji: 2018-03-09

 • PN-EN ISO 3822-3:2018-03 – wersja angielska

ICS 17.140.20, 91.140.60

Akustyka — Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji wodnej — Część 3: Warunki montażu i pracy zaworów przepływowych i urządzeń

Data publikacji: 2018-03-09

 • PN-EN 1870-6:2018-03 – wersja angielska

ICS 79.120.10

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna — Pilarki tarczowe — Część 6: Pilarki tarczowe do drewna opałowego

Data publikacji: 2018-03-06

 • PN-EN 847-2:2018-03 – wersja angielska

ICS 79.120.10

Narzędzia do obróbki drewna — Wymagania bezpieczeństwa — Część 2: Wymagania dotyczące uchwytów narzędziowych frezów trzpieniowych/pił tarczowych

Data publikacji: 2018-03-06

 • PN-EN 847-1:2018-03 – wersja angielska

ICS 79.120.10

Narzędzia do obróbki drewna — Wymagania bezpieczeństwa — Część 1: Frezy i piły tarczowe

Data publikacji: 2018-03-06

 • PN-EN 62056-8-5:2018-01/AC:2018-03 – wersja angielska

ICS 17.220.20, 35.110, 91.140.50

Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej — Zespół DLMS/COSEM — Część 8-5: Wąskopasmowy profil komunikacyjny OFDM G3-PLC dla sieci otoczenia

Data publikacji: 2018-03-06

 • PN-EN ISO 12944-6:2018-03 – wersja angielska

ICS 87.020, 91.080.30

Farby i lakiery — Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów powłokowych — Część 6: Laboratoryjne metody badań właściwości

Data publikacji: 2018-03-06

 • PN-EN ISO 12944-9:2018-03 – wersja angielska

ICS 75.180.10, 87.020, 91.080.13

Farby i lakiery — Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich — Część 9: Ochronne systemy malarskie i metody badań właściwości dla konstrukcji morskich (offshore) i podobnych konstrukcji

Data publikacji: 2018-03-06

 • PN-EN 62305-4:2011/Ap1:2018-03 – wersja angielska

ICS 29.020, 91.120.40

Ochrona odgromowa — Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

Data publikacji: 2018-03-13

 • PN-EN 62305-1:2011/Ap1:2018-03 – wersja angielska

ICS 29.020, 91.120.40

Ochrona odgromowa — Część 1: Zasady ogólne

Data publikacji: 2018-03-13

 • PN-EN 1537:2013-11 – wersja polska

ICS 93.020

Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych — Kotwy gruntowe

Data publikacji: 2018-02-23

 • PN-EN 1364-2:2018-02 – wersja angielska

ICS 13.220.50, 91.060.30

Badania odporności ogniowej elementów nienośnych — Część 2: Sufity

Data publikacji: 2018-02-22

 • PN-EN 1451-1:2018-02 – wersja angielska

ICS 23.040.01, 91.140.80

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków — Polipropylen (PP) — Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

Data publikacji: 2018-02-22

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →