Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Informacja dotycząca stosowania kas fiskalnych

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące obowiązku stosowania kas fiskalnych (rejestrujących) : Dz.U. 2014.1544.

 

Rozporządzenie to zawęziło krąg podmiotów, którym przysługuje zwolnienie ze stosowania kas rejestrujących.

Co do zasady ogólnej obowiązek stosowania kas rejestrujących dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W przypadku usług projektowych w dziedzinie architektury i budownictwa do zwolnienia z tego obowiązku uprawnia spełnienie jednego z dwóch warunków:

  • Ograniczenie kwoty obrotu na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych do wysokości 20 tys. PLN w poprzednim roku podatkowym, a dla podmiotów rozpoczynających działalność w poprzednim roku – części tej kwoty, odpowiedniej do okresu prowadzenia działalności w stosunku do całego roku. Dla podatników rozpoczynających działalność w 2015 r. – jeśli ich obrót na rzecz wymienionych osób nie przekroczy kwoty 20 tys. PLN w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku.
  • Jeśli świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będzie otrzymywał zapłaty wyłącznie w formie przelewów bankowych lub pocztowych na swój rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie jednoznacznie wynikać, jakie konkretnie czynności dotyczyła.

 

Ponieważ kwota graniczna 20 tys. pln dotycząca obrotu w roku poprzednim, może być zmieniania (obniżana) w kolejnych rozporządzeniach wydawanych na lata przyszłe, najpewniejszym sposobem uniknięcia obowiązku stosowania kas rejestrujących jest spełnianie warunku 2 w przypadku każdej sprzedaży świadczonych usług, czyli rozliczanie się z klientami drogą przelewów.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →