Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Informacja dotycząca nowo opublikowanych Polskich Norm

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

Poniżej zamieszczamy  informację o nowo opublikowanych  Polskich Normach z okresu ostatnich miesiącach.

 

Równocześnie  przypominamy, że w lipcu br.  został uruchomiony, dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, dostęp do Polskich Norm i na chwilę obecną daje on  możliwość jednoczesnego korzystania z serwisu przez  jedną zalogowaną osobę.

Aby skorzystać z zasobów serwisu należy zalogować się do systemu wewnętrznego Izby Architektów (ze strony http://slaska.iarp.pl/ lub strony http://www.izbaarchitektow.pl/ , Zakładka: Zaloguj się – tak jak do pobierania zaświadczeń) i w głównym menu wybrać pkt nr 8 Polskie Normy; następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie.

Jednocześnie informujemy, że w związku z członkostwem SLOIA RP w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, osoby zainteresowane  opiniowaniem norm w wybranych Komitetach Technicznych prosimy o kontakt z naszym biurem.

 

Informacja o nowo opublikowanych Polskich Normach:

 • PN-HD 60364-7-718:2013-12/A12:2017-11 – wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-718: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Obiekty komunalne i miejsca pracy

Data publikacji: 2017-11-16

 • PN-EN 15534-6+A1:2017-11 – wersja angielska

Kompozyty wytworzone z materiałów na bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych (powszechnie zwane kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC) lub kompozytami z włóknem naturalnym (NFC)) — Część 6: Specyfikacje profili i elementów ogrodzeniowych

Data publikacji: 2017-11-15

 • PN-HD 60364-7-708:2017-11 – wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje

Data publikacji: 2017-11-09

 • PN-HD 60364-4-41:2017-09/A11:2017-11 – wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed porażeniem elektrycznym

Data publikacji: 2017-11-09

 • PN-EN 14157:2017-11 – wersja angielska

Metody badań kamienia naturalnego — Oznaczanie odporności na ścieranie

Data publikacji: 2017-11-09

 • PN-HD 60364-6:2016-07/A12:2017-11 – wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 6: Sprawdzanie

Data publikacji: 2017-11-09

 • PN-HD 60364-7-718:2013-12/A11:2017-11 – wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-718: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Obiekty komunalne i miejsca pracy

Data publikacji: 2017-11-09

 • PN-HD 60364-5-54:2011/A11:2017-11 – wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Układy uziemiające i przewody ochronne

Data publikacji: 2017-11-09

 • PN-EN 14306:2016-04 – wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych — Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

Data publikacji: 2017-11-09

 • PN-EN 1538+A1:2015-08/Ap1:2017-11 – wersja angielska

Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych — Ściany szczelinowe

Data publikacji: 2017-11-09

 • PN-EN ISO 13260:2012/A1:2017-11 – wersja angielska

Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Metoda badania odporności na równoczesne działanie cyklicznych zmian temperatury i zewnętrznego obciążenia

Data publikacji: 2017-11-09

 • PN-EN 13639:2017-11 – wersja angielska

Oznaczanie całkowitej zawartości węgla organicznego w wapieniu

Data publikacji: 2017-11-06

 • PN-HD 60364-7-709:2010/A11:2017-11 – wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje

Data publikacji: 2017-11-06

 • PN-EN 16516:2017-11 – wersja angielska

Wyroby budowlane: Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych — Oznaczanie emisji do powietrza wnętrz

Data publikacji: 2017-11-06

 • PN-EN 1359:2017-11 – wersja angielska

Gazomierze — Gazomierze miechowe

Data publikacji: 2017-11-06

 • PN-EN 12604:2017-11 – wersja angielska

Bramy — Aspekty mechaniczne — Wymagania i metody badań

Data publikacji: 2017-11-06

 • PN-HD 60364-7-715:2012/A11:2017-10 – wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu

Data publikacji: 2017-10-30

 • PN-HD 60364-6:2016-07/A11:2017-10 – wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 6: Sprawdzanie

Data publikacji: 2017-10-30

 • PN-HD 60364-7-740:2009/A11:2017-10 – wersja angielska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków

Data publikacji: 2017-10-30

 • PN-HD 60364-7-729:2010/A11:2017-10 – wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-729: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Korytarze obsługi lub nadzoru

Data publikacji: 2017-10-30

 • PN-HD 60364-7-705:2007/A12:2017-10 – wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-705: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze

Data publikacji: 2017-10-30

 • PN-HD 60364-7-704:2010/A11:2017-10 – wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

Data publikacji: 2017-10-30

 • PN-HD 60364-7-708:2010/A11:2017-10 – wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje

Data publikacji: 2017-10-30

 • PN-EN 16933-2:2017-10 – wersja angielska

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne — Projektowanie — Część 2: Obliczenia hydrauliczne

Data publikacji: 2017-10-30

 • PN-HD 60364-5-559:2012/A11:2017-10 – wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

Data publikacji: 2017-10-26

 • PN-EN 13303:2017-10 – wersja angielska

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ubytku masy asfaltów przemysłowych po ogrzewaniu

Data publikacji: 2017-10-26

 • PN-HD 60364-5-56:2010/A12:2017-10 – wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Instalacje bezpieczeństwa

Data publikacji: 2017-10-26

 • PN-HD 60364-5-53:2016-02/A11:2017-10 – wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Data publikacji: 2017-10-26

 • PN-HD 60364-5-51:2011/A12:2017-10 – wersja angielska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Postanowienia ogólne

Data publikacji: 2017-10-26

 • PN-HD 60364-5-537:2017-01/A11:2017-10 – wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-537: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Odłączanie izolacyjne i łączenie

Data publikacji: 2017-10-26

 • PN-HD 60364-7-701:2010/A12:2017-10 – wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic

Data publikacji: 2017-10-26

 • PN-B-02151-5:2017-10 – wersja polska

Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji

Data publikacji: 2017-10-23

 • PN-EN ISO 12354-2:2017-10 – wersja angielska

Akustyka budowlana — Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów — Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami

Data publikacji: 2017-10-19

 • PN-HD 60364-4-46:2017-01/A11:2017-10 – wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 4-46: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Odłączanie izolacyjne i łączenie

Data publikacji: 2017-10-19

 • PN-EN 16864:2017-10 – wersja angielska

Okucia budowlane — Kłódki mechatroniczne — Wymagania i metody badań

Data publikacji: 2017-10-19

 • PN-EN ISO 12354-3:2017-10 – wersja angielska

Akustyka budowlana — Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów — Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz

Data publikacji: 2017-10-19

 • PN-EN ISO 12354-4:2017-10 – wersja angielska

Akustyka budowlana — Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów — Część 4: Przenikanie hałasu z budynku do środowiska

Data publikacji: 2017-10-19

 • PN-EN ISO 12354-1:2017-10 – wersja angielska

Akustyka budowlana — Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów — Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami

Data publikacji: 2017-10-19

 • PN-HD 60364-1:2010/A11:2017-10 – wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje

Data publikacji: 2017-10-19

 • PN-EN 14305:2016-04 – wersja polska

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych — Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

Data publikacji: 2017-10-17

 • PN-EN 303-1:2017-10 – wersja angielska

Kotły grzewcze — Część 1: Kotły grzewcze z palnikami nadmuchowymi — Terminologia, wymagania ogólne, badania i oznaczenie

Data publikacji: 2017-10-11

 • PN-EN 12453:2017-10 – wersja angielska

Bramy – Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem — Wymagania i metody badań

Data publikacji: 2017-10-11

 • PN-EN 62561-3:2017-10 – wersja angielska

Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) — Część 3: Wymagania dotyczące iskierników izolacyjnych (ISG)

Data publikacji: 2017-10-10

 • PN-EN 62305-4:2011/AC:2017-10 – wersja angielska

Ochrona odgromowa — Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

Data publikacji: 2017-10-10

 • PN-EN 62305-1:2011/AC:2017-10 – wersja angielska

Ochrona odgromowa — Część 1: Zasady ogólne

Data publikacji: 2017-10-10

 • PN-EN 115-1:2017-10 – wersja angielska

Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników ruchomych — Część 1: Budowa i instalowanie

Data publikacji: 2017-10-09

 • PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10 – wersja polska

Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki

Data publikacji: 2017-10-06

 • PN-HD 60364-5-534:2016-04 – wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego — Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie — Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami

Data publikacji: 2017-10-06

 • PN-HD 60364-4-443:2016-03 – wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

Data publikacji: 2017-10-05

 • PN-IEC 60364-7-713:2017-10 – wersja angielska

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Część 7-713: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Meble

Data publikacji: 2017-10-05

 • PN-EN 13501-5:2016-07 – wersja polska

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków — Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

Data publikacji: 2017-10-05

 • PN-EN ISO 10077-2:2017-10 – wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji — Obliczanie współczynnika przenikania ciepła — Część 2: Metoda komputerowa dla ram

Data publikacji: 2017-10-04

 • PN-EN ISO 6946:2017-10 – wersja angielska

Komponenty budowlane i elementy budynku — Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła — Metody obliczania

Data publikacji: 2017-10-04

 • PN-EN ISO 52017-1:2017-10 – wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Jawne i utajone obciążenia cieplne oraz temperatury wewnętrzne — Część 1: Ogólne procedury obliczania

Data publikacji: 2017-10-04

 • PN-EN ISO 13789:2017-10 – wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe budynków — Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację — Metoda obliczania

Data publikacji: 2017-10-04

 • PN-EN ISO 10077-1:2017-10 – wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji — Obliczanie współczynnika przenikania ciepła — Część 1: Postanowienia ogólne

Data publikacji: 2017-10-04

 • PN-EN ISO 52000-1:2017-10 – wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Nadrzędna ocena EPB — Część 1: Ogólne ramy i procedury

Data publikacji: 2017-10-04

 • PN-EN ISO 52018-1:2017-10 – wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Wskaźniki do częściowych wymagań EPB związanych z bilansem energii cieplnej i funkcją budowli — Część 1: Przegląd opcji

Data publikacji: 2017-10-04

 • PN-EN ISO 52022-1:2017-10 – wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów budowlanych i elementów — Część 1: Uproszczona metoda obliczania charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem dziennym dla urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem

Data publikacji: 2017-10-04

 • PN-EN ISO 12631:2017-10 – wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe ścian osłonowych — Obliczanie współczynnika przenikania ciepła

Data publikacji: 2017-10-04

 • PN-EN ISO 13786:2017-09 – wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe komponentów budowlanych — Dynamiczne charakterystyki cieplne — Metody obliczania

Data publikacji: 2017-09-29

 • PN-EN 16798-5-2:2017-09 – wersja angielska

Charakterystyka energetyczna budynków — Wentylacja budynków — Część 5-2: Metody obliczania dotyczące wymagań energetycznych systemów wentylacyjnych (Moduły M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) — Metoda 2: Dystrybucja i wytwarzanie

Data publikacji: 2017-09-29

 • PN-HD 60364-4-41:2017-09 – wersja angielska

Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed porażeniem elektrycznym

Data publikacji: 2017-09-29

 • PN-EN ISO 14683:2017-09 – wersja angielska

Mostki cieplne w budynkach — Liniowy współczynnik przenikania ciepła — Metody uproszczone i wartości orientacyjne

Data publikacji: 2017-09-29

 • PN-EN ISO 52022-3:2017-09 – wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów i elementów budynku — Część 3: Szczegółowa metoda obliczania charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem dziennym urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem

Data publikacji: 2017-09-29

 • PN-EN ISO 52003-1:2017-09 – wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Wskaźniki, wymagania, ocena i certyfikacja — Część 1: Ogólne aspekty i zastosowanie do całkowitych energetycznych właściwości użytkowych

Data publikacji: 2017-09-29

 • PN-EN ISO 10211:2017-09 – wersja angielska

Mostki cieplne w budownictwie — Strumienie ciepła i temperatury powierzchni — Obliczenia szczegółowe

Data publikacji: 2017-09-29

 • PN-EN ISO 52010-1:2017-09 – wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Zewnętrzne warunki klimatyczne — Część 1: Konwersja danych klimatycznych do obliczeń energetycznych

Data publikacji: 2017-09-29

 • PN-EN ISO 52016-1:2017-09 – wersja angielska

Energetyczne właściwości użytkowe budynków — Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne — Część 1: Procedury obliczania

Data publikacji: 2017-09-29

 • PN-EN ISO 13370:2017-09 – wersja angielska

Cieplne właściwości użytkowe budynków — Przenoszenie ciepła przez grunt — Metody obliczania

Data publikacji: 2017-09-29

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →