Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Informacja dot. konkursu w Siechnicach

Informujemy, że konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Szkoły Podstawowej w Siechnicach przy ul.Osiedlowej został w dniu 24.6.2014r. unieważniony.
Jako przyczynę podano, że „konkurs obarczony jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →