Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Informacja dot. Komisji ds współpracy z samorządami – ciąg dalszy

Katowice, 10.11.2014r.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

W sierpniu bieżącego roku zamieściliśmy apel o deklaracje udziału członków izby w Komisji ds. współpracy z samorządami przy radzie okręgowej SLOIA RP.
Apel ten został ponowiony nie dawno na naszej stronie internetowej. Być może ze względu na okres wakacyjny i dużą ilość innych informacji informacja umknęła uwadze Koleżanek
i Kolegów. Odzew był bowiem bardzo nikły, co w praktyce uniemożliwia obecnie rozpoczęcie planowych działań. Jako Rada Okręgowa jesteśmy zaniepokojeni tym faktem, tym bardziej, że jest to bardzo istotny element naszej działalności, mający istotne znaczenie dla wszystkich naszych członków.

 

Oczywiście w przypadku niepowodzenia tej inicjatywy Rada Okręgowa SLOIA będzie nadal prowadzić intensywne działania w tym obszarze, jednak w zakresie ograniczonym do działań interwencyjnych, bez możliwości podjęcia planowych działań systemowych.

 

Dlatego bardzo prosimy raz jeszcze, szczególnie te Koleżanki i tych Kolegów, którzy wyrażali chęć współpracy na zebraniach obwodowych, o deklarację współpracy w tym zakresie. Deklaracje prosimy składać w formie e-mailowej w sekretariacie Izby (slaska@izbaarchitektow.pl) .

 

Ze względu na zbliżające się wybory samorządowe, będące okazją do spotkań z nowo wybranymi władzami samorządowymi w końcu br., sprawa jest już bardzo pilna.

 

Jest to jedyna okazja w obecnej kadencji Izby do nawiązania konstruktywnej współpracy
z nowymi władzami miast i gmin oraz samorządu wojewódzkiego.

Bardzo liczymy na pozytywne odpowiedzi i liczny udział Koleżanek i Kolegów w planowanym przedsięwzięciu.

 

 

Piotr Średniawa, architekt IARP
Zastępca Przewodniczącej Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →