Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Informacja dla zdających ponownie egzamin

Kandydaci, pragnący uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, którzy nie zaliczyli poprzednich egzaminów kwalifikacyjnych, proszeni są o zadeklarowanie, do dnia 30 września br., w formie pisemnej do sekretariatu SLOIA RP, chęci ponownego przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji zimowej 2014, tj. 28 listopada 2014 roku.

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →