Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Informacja dla Delegatów SLOIA RP na Zjazd Okręgowy dotycząca głosowania elektronicznego

Szanowne Koleżanki i Koledzy Delegaci na Zjazd Sprawozdawczy SLOIA RP

 

Rada Okręgowa SLOIA RP, zgodnie z Uchwałą nr O–012–V–020 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych w Izbie Architektów RP,  podjęła uchwałę w sprawie zwołania Okręgowego Sprawozdawczego Zjazdu Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP i przeprowadzenia głosowania elektronicznego za pośrednictwem systemu członkowskiego.

 

Informujemy, że możliwość głosowania nad uchwałami sprawozdawczego zjazdu okręgowego przewidziana jest w jednolitym terminie we wszystkich OIA.

 

Rozpoczęcie głosowania  – 21 marca 2020 r. o godz. 8.00

Zakończenie głosowania – 28 marca 2020 r. o godz. 20.00

 

O sposobie głosowania wraz z uchwałami podlegającymi głosowaniu wszyscy Delegaci zostali powiadomieni indywidualnymi mailami.

Zgodnie z komunikatem KRIA z 21.03.2020 r. – w systemie członkowskim został przygotowany moduł do głosowań nad uchwałami Sprawozdawczego Zjazdu Okręgowego, oraz opracowano instrukcję głosowania elektronicznego:

(link do instrukcji)

 

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z biurem SLOIA RP telefonicznie (32 253 01 27) lub mailowo (slaska@izbaarchitektow.pl)  z podaniem numeru telefonu do kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji.

Przypominamy, że ostateczny termin oddania głosu upływa o godzinie 20.00 w dniu 28 marca 2020 r. (po tym czasie nie będzie już możliwości oddawania głosów).

 

Bardzo prosimy o sprawny udział w głosowaniu elektronicznym, ze względu na wymóg posiadania przez Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy quorum i jednocześnie dziękujemy za zrozumienie zaistniałych utrudnień.

Wyniki głosowań zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej SLOIA RP niezwłocznie po 28.03.2020 r.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Przewodniczący Rady SLOIA RP

 

Anita Langer, Architekt IARP

Sekretarz Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →