Śląska Okręgowa Izba Architektów
Informacje SLOIA

Informacja dla architektów starających się o uprawnienia budowlane

1. Uprzejmie przypominamy o terminie „do 31 sierpnia 2014r.” dla składania wniosków i dokumentów o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dopuszczenia do egzaminu w sesji zimowej 2014 na uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń w zakresie architektury.
Po tym terminie przyjmowane będą wnioski o weryfikację i dopuszczenie do egzaminu w sesji wiosennej 2015r., opracowane na nowych zasadach, określonych przez przyszłe akty wykonawcze do Ustawy z dnia 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768).

 

2. W związku z pismem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej l. dz. 114/KKK/2014 z dnia 19.08.2014r. Śląska Okręgowa Izba Architektów RP z dniem 19 sierpnia 2014r. zaprzestaje rejestracji książki praktyk. Wnioski o rejestrację książki praktyk będą nadal przyjmowane, natomiast ich zarejestrowanie nastąpi zgodnie z KPA, po ukazaniu się nowego rozporządzenia odnośnie samodzielnych funkcji technicznych i regulaminów Izby Architektów RP.
Nowe regulacje prawne odnośnie sposobu dokumentowania praktyk i ich weryfikacji oraz sposobu przeprowadzenia egzaminu zostaną określone w nowym rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych.

 

3. Zgodnie z Uchwałą KRIA RP nr 0-36-IV-2014 z dnia 21 sierpnia 2014r., podajemy nowe wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, obowiązujące dla wniosków złożonych po 10 sierpnia 2014r.:
– z tytułu kwalifikacji 800 złotych ( osiemset złotych 00/100)
– z tytułu przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego 800 złotych (osiemset złotych 00/100)
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 450 złotych (czterysta pięćdziesiąt).

 

Z poważaniem
Wojciech Podleski Architekt IARP
Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →