Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

II Bal Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 10.02.2018r.

Imieniem członków Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego oraz Przewodniczącego tego Forum – adwokata Romana Kusz, serdecznie zapraszam do udziału w II Balu Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, wyznaczonym na 10.02.2018r.  godz. 20.00 w Hotelu „Monopol” w Katowicach przy ulicy Dworcowej.

 

Koszt Balu od pary wynosi 700,00 zł. Jest możliwość również uczestniczenia w Balu osób, nie będących w parze, wówczas koszt uczestnictwa wynosi 350,00 zł od osoby.

 

Zapisy przyjmowane są wyłącznie z jednoczesną wpłatą na niżej wskazane dane:

Holding Liwa Sp. z o.o.

01-401 Warszawa, ul. Górczewska 53

Alior Bank S.A.

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

numer: 52 2490 0005 0000 4530 7704 9156 z tytułem:

„Hotel MONOPOL Katowice, 10.02.2018r. – II Bal Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego” (w tytule przelewu prosimy o wpisanie wykonywanego zawodu zaufania publicznego) w terminie nieprzekraczalnym do dnia 19.01.2018r.

 

Informacje dotyczące menu oraz celu charytatywnego, dla którego poza zabawą i integracją członków zawodów zaufania publicznego, organizowany jest Bal, zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Zakładamy przeprowadzenie licytacji przedmiotów przekazanych przez członków Śląskiego Forum na cel charytatywny.

 

Potwierdzenie dokonania rejestracji wraz z dowodem wpłaty prosimy przesyłać na adres sekretarz@adwokatura.katowice.pl  oraz na adres d.ziemianski@hotel.com.pl

 

Z poważaniem,

adw. Marta Imiołczyk-Porębska

Sekretarz ORA w Katowicach

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →