Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

II Bal ŚFSZZP 10.02.2018r. nie odbędzie się

Szanowni Państwo,

Członkowie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego,

 

Z przykrością pragnę poinformować, iż zaplanowany na dzień 10 lutego 2018 roku w Hotelu Monopol w Katowicach, II Bal Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, nie odbędzie się z uwagi na bardzo małą ilość dokonanych rezerwacji.

 

Goście, którzy dokonali rezerwacji wraz z jednoczesną wpłatą otrzymają całość uiszczonej kwoty. Jedynym warunkiem sprawnego dokonania zwrotów wpłaconych kwot jest odebranie nadesłanej z Hotelu Monopol w Katowicach korekty faktury w dwóch egzemplarzach (zostanie dostarczona do Państwa listem poleconym) oraz podpisanie jednego z egzemplarzy i odesłanie go na adres Hotelu (ewentualnie pozostawienie w recepcji Hotelu). Hotel zobowiązał się do niezwłocznego dokonania zwrotów po otrzymaniu podpisanej korekty faktury.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań w sprawie zwrotu wpłaconych środków, do Państwa dyspozycji pozostaje pracownik Hotelu Monopol – Pan Dariusz Ziemiański tel. 600 909 920.

 

z poważaniem,

adw. Marta Imiołczyk – Porębska

Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →