Śląska Okręgowa Izba Architektów
Aktualności

Gratulacje po wyborach do organów krajowych IARP

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

 

Z bardzo dużą radością i satysfakcją jako Rada SLOIA RP mamy przyjemność poinformować, że IV Sprawozdawczo – Wyborczy Krajowy Zjazd IARP, który odbył się w Warszawie w dniach 15-16 czerwca 2018 r., powierzył funkcję Prezesa Krajowej Rady IARP Koleżance Małgorzacie Pilinkiewicz, Przewodniczącej Rady SLOIA RP.

 

Zjazd Krajowy powierzył również naszym Koleżankom i Kolegom, członkom SLOIA RP, w organach krajowych IARP:

  • Koledze Piotrowi Francie funkcję członka Krajowej Rady IARP,
  • Koledze Piotrowi Thenowi funkcję wiceprzewodniczącego KKR IARP,
  • Koledze Markowi Pelcowi funkcję członka KKR IARP,
  • Koledze Andrzejowi Dudzie funkcję członka KKK IARP,
  • Koleżance Aleksandrze Heine funkcję członka KSD IARP,
  • Koleżance Małgorzacie Rudnickiej –Kurzeja funkcję członka KSD IARP,
  • Koleżance Monice Szewczyk funkcję członka KSD IARP,
  • Koledze Markowi Witkowskiemu funkcję członka KSD IARP.

 

Nowo wybranej Prezes Krajowej Rady IARP Koleżance Małgorzacie Pilinkiewicz oraz Koleżankom i Kolegom wybranym do organów Krajowych IARP bardzo serdecznie gratulujemy oraz pragniemy złożyć życzenia sukcesów i znaczących osiągnięć w pracy na rzecz naszego samorządu i wszystkich członków IARP.

Te wybory, jako Rada SLOIA RP, traktujemy jako potwierdzenie i uznanie  dotychczasowej pracy wszystkich Koleżanek i Kolegów naszej Izby Okręgowej zaangażowanych w pracę w organach SLOIA RP pod kierunkiem Przewodniczącej Rady SLOIA RP  Małgorzaty Pilinkiewicz.

 

Jednocześnie w imieniu Rady oraz wszystkich organów SLOIA RP deklarujemy pełne wsparcie i pomoc w pracy w obecnej kadencji organów krajowych IARP.

 

Piotr Średniawa, Architekt IARP

Zastępca Przewodniczącej Rady SLOIA RP

 

Mikołaj Machulik, Architekt IARP

Sekretarz Rady SLOIA RP

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →