Śląska Okręgowa Izba Architektów
Forma – Forum Młodej Architektury

Forum Młodej Architektury FORMA 2024 – podziękowania

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

W imieniu Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie w organizację Forum Młodej Architektury – FORMA 2024, które odbyło się w dniach 16 – 17 lutego bieżącego roku.

 

Zaangażowanie kilkunastu młodych architektów, będących członkami SLOIA RP, w organizację wydarzenia zasługuje na szczególne uznanie. Dziękujemy im za poświęcony czas, pasję i determinację, które nie tylko stanowiły siłę napędową FORMY, ale także przyczyniły się do jej  sukcesu i inspirującego charakteru.

 

Dziękujemy wszystkim Prelegentom i Panelistom za bardzo interesujące oraz profesjonalne prezentacje, które stanowiły podstawę merytoryczną FORMY, a  katowickiemu Oddziałowi SARP za gościnność w jego siedzibie i pomoc.

 

Dziękujemy Partnerom, którzy przyczynili się do sukcesu FORMY – zarówno głównym, jak i medialnym – bez ich wsparcia to wydarzenie nie mogłoby się odbyć.

Podziękowania kierujemy również do autora oprawy graficznej i informacji wizualnej, biura SLOIA RP uczestniczącego w przygotowaniach oraz obecnego w trakcie wydarzenia, a także wszystkich tych, którzy wspierali nas w różnorodnych aspektach organizacyjnych i logistycznych przedsięwzięcia.

 

Jednak przede wszystkim podziękowania kierujemy do uczestników spotkania – za ich aktywny udział w dyskusjach na różnorodne tematy, jakże istotne dla wykonywania zawodu architekta, artykułowanie problemów i wyzwań, jakie przed nim stoją obecnie i w przyszłości, jak również za wskazanie spraw w jakich powinien wspierać nas samorząd zawodowy.

 

Jesteśmy przekonani, że pierwsze w historii SLOIA RP spotkanie młodych architektek i architektów oraz studentów wydziałów architektury, które stworzyło klimat szczerej i konstruktywnej dyskusji poruszającej ponadpokoleniowe tematy zawodowe i organizacyjne, jakie towarzyszą naszemu architektonicznemu środowisku, powinno być kontynuowane.

Spotkanie było bowiem impulsem dla wyzwolenia niezwykłej energii, którą warto podtrzymać w dalszej aktywności na rzecz środowiska zawodowego architektów.

 

Pierwsza edycja FORMY w SLOIA RP w 2024 roku, pomimo jej pilotażowego charakteru, otworzyła nową i bardzo potrzebną działalność Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, co istotne – ukierunkowaną i skierowaną bezpośrednio do obecnych i przyszłych jej członków.
W imieniu Rady SLOIA RP deklarujemy, że dołożymy starań, aby śląska FORMA stała się cykliczną i trwałą inicjatywą naszej izby, o permanentnej i różnorodnej aktywności.

 

Osoby zainteresowane tematami poruszonymi w trakcie prezentacji oraz dyskusji, zapraszamy do współpracy nad kontynuacją i rozwojem tej inicjatywy, jako kolejnych wydarzeń pod marką Forum Młodej Architektury w Śląskiej Okręgowej Izbie Architektów RP.

 

Siła środowiska i organizacji architektów polega bowiem głównie na aktywności jej członków, stanowiącej niezbywalną wartość.
Niezmiernie istotną dla budowy i pielęgnacji tej siły oraz wartości jest integracja naszego środowiska architektonicznego, którą FORMA znakomicie realizuje w praktyce.

 

 

Raz jeszcze dziękując,

z koleżeńskim pozdrowieniem

w imieniu Rady SLOIA RP

 

 

Piotr Średniawa

Danuta Fredowicz

Aleksander Krajewski

Małgorzata Pilinkiewicz

Agnieszka Wereszczyńska

 

fot. Tomasz Zakrzewski

ODDZIAŁ KATOWICE → ODDZIAŁ BIELSKO → ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA →